Cảm nghĩ

Cảm nhận về mùa xuân trong thơ Hồ Chí Minh

Nói đến thơ Xuân của Bác, chúng ta nhớ tới một bài thơ được Bác viết khi Người ở chiến khu Việt Bắc – bài Nguyên tiêu (Rằm tháng giêng):

                                               Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên

                                               Xuân giang, xuân thuỷ tiếp xuân thiên

                                               Yên ba thâm xứ đàm quân sự

                                               Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền

                                                                                            (1948)

TIN LIÊN QUAN