Cảm nghĩ

Cảm nhận về mùa xuân trong thơ Hồ Chí Minh

Nói đến thơ Xuân của Bác, chúng ta nhớ tới một bài thơ được Bác viết khi Người ở chiến khu Việt Bắc – bài Nguyên tiêu (Rằm tháng giêng):

                                               Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên

                                               Xuân giang, xuân thuỷ tiếp xuân thiên

                                               Yên ba thâm xứ đàm quân sự

                                               Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền

                                                                                            (1948)

Chia-se-voi-ban-be
TIN LIÊN QUAN