| 5794
Bài viết thư tiếng Anh

Bạn bối rối khi không biết mở đầu, viết, hay kết thúc 1 bài viết  thư tiếng Anh như thế nào ? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn viết một bức thư tiếng Anh xúc tích và mạch lạc .

Tùy vào từng mục đích viết thư khác nhau, form + nội dung mà ta có cách viết môt bài viết thư tiếng Anh cho thích hợp.

Khi viết bằng Tiếng Anh, luôn giữ trong đầu các quy tắc sau:

Sử dụng ngôn từ đơn giản. Điều đó không có nghĩa rằng bạn chỉ viết câu văn ngắn và đơn giản. Thay vào đó, sử dụng nhiều mẫu câu khác nhau – một số câu phức, một số câu đơn và một số thì là câu ghép. Chỉ cần chắc chắn rằng câu văn của bạn không phải là một câu dài và vô nghĩa.

Làm cho văn bản của bạn trở nên hấp dẫn bằng việc tận dựng sự đa dạng của các mẫu câu. Ví dụ như, sử dụng các mệnh đề phân từ, mệnh đề quan hệ, mệnh đề giới từ, cấu trúc nguyên động từ và mệnh đề : “ If “

Giữ mệnh đề phụ ngắn

Những phân từ và từ nguyên rất hữu ích cho việc rút ngắn độ đài của mệnh đề phụ. Đó cũng là một ý tưởng tốt để hạn chế số lượng tối đa là ba. Không có nghĩa là bạn không thể có hơn ba mệnh đề phụ ở trong một câu. Bạn chắc chắn có thể, nhưng càng nhiều mệnh đề trong câu, câu càng trở nên phức tạp hơn. Hơn nữa khi câu của bạn thực sự dài, có thể bạn sẽ mắc lỗi sai.

Sử dụng động từ thay cho danh từ. Không phải lúc nào cũng có thể dùng được nhưng nếu có thể hãy làm. Ví dụ như, thay vào viết “ The meaning of this is that”,  bạn nên viết là : “ This means that”

Dạng mẫu động từ chủ động

Sử dụng động từ chủ động thay cho các động từ bị động. Bạn không phải hoàn toàn loại bỏ các mẫu bị động từ bài viết: đôi khi chúng có giá trị hơn nhiều so với dạng chủ động . Nhưng theo quy tắc chung, văn bản của bạn nên có nhiều động từ chủ đông hơn là bị động.

Tránh tiếng lóng và thuật ngữ kĩ thuật

Tiếng lóng không thích hợp để sử dụng trong bài viết. Đương nhiên, bạn có thể sử dụng chúng khi trò chuyện nhưng nên tránh sử dụng trong tất cả những hình thức văn bản trang trọng hoặc hình thức truyền thông học thuật. Bạn cũng phải tránh sử dụng những thuật ngữ kĩ thuật. Đó là những từ ngữ và sự mô tả mà chỉ những chuyên gia ngành công nghiệp mới có thể hiểu được. Tránh sử dụng chúng bởi một bài viết tốt là một bài dễ đọc, dễ hiểu.

Hãy thử đặt phần chủ đề gần sát với phần bắt đầu của một câu. Tất nhiên bạn có thể sử dụng mệnh đề giới thiệu nhưng phải ngắn gọn.

Lập luận chỉ là một ý chính trong một đoạn. Tóm tắt một luân điểm trong câu đầu tiên. Sử dụng một vài câu để diễn giải ý kiến đó. Câu cuối cùng trong đoạn văn nên hướng tới sự chuyển tiếp một cách  nhẹ nhàng đến đoạn kế tiếp.

* Tham khảo thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ trên Edunet.com.vn:

Khóa học luyện thi Toeic  |  Khóa học luyện thi Toefl  |  Khóa học luyện thi IELTS  |  Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Nguồn:http://iigtraining.com