Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Giới Thiệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Trình độ đào tạo: Cao Đẳng

(Ban hành kèm theo Quyết định số  64/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1  tháng 11  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

-------------------------------

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử có hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật điện - điện tử cơ bản; có khả năng áp dụng các kỹ năng chuyên sâu để đảm đương các công việc trong lĩnh vực kỹ thuật điện - điện tử.

Sinh viên qua đào tạo phải đạt được các yêu cầu sau:

 • Có phẩm chất chính trị tốt, có đủ sức khỏe để đảm bảo công việc;
 • Có tri thức cơ bản và khả năng thực hành về công nghệ kỹ thuật điện - điện tử;
 • Có khả năng khai thác vận hành các hệ thống và thiết bị kỹ thuật điện - điện tử;
 • Có khả năng tham gia thiết kế chế tạo các thiết bị kỹ thuật điện - điện tử và chuyển giao công nghệ.
 • Có khả năng tham gia thiết kế hệ thống điều khiển cho dây chuyền công nghệ;
 • Có khả năng tham gia thiết kế tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống điện – điện tử;
 • Có khả năng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, phù hợp với yêu cầu công việc;
 • Có khả năng tham gia đào tạo nhân viên kỹ thuật về điện - điện tử.

Sau khi tốt nghiệp các kỹ thuật viên cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật điện – điện tử có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

          150 đơn vị học trình (viết tắt là đvht), chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất (3 đvht) và Giáo dục Quốc phòng (135 tiết).

          Thời gian đào tạo 3 năm.

2.2.Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo (đvht)

2.2.1.

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

(Chưa kể các phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

60

2.2.2.

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

Trong đó tối thiểu:

90

 

- Kiến thức cơ sở của ngành

35

 

- Kiến thức ngành

+ Lý thuyết

+ Kiến thức bổ trợ

+ Thực hành, thực tập

50

23

0

27

 

- Thi tốt nghiệp

5

3. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1.Kiến thức giáo dục đại cương (44 đvht *)

1

Triết học Mác – Lênin

4

2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

4

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

3

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

3

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

6

Toán ứng dụng

5

7

Vật lý đại cương 1

4

8

Hóa học đại cương 1

3

9

Nhập môn tin học

5

10

Ngoại ngữ

10

11

Giáo dục Thể chất

3

12

Giáo dục Quốc phòng

135 tiết

 * Không kể các học phần 11 và 12

3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (53 đvht)

3.1.2.1. Kiến thức cơ sở ngành (26 đvht)

1

Mạch điện

4

2

Khí cụ điện và máy điện

3

3

Điện tử cơ bản

4

4

Đo lường điện và thiết bị đo

2

5

Kỹ thuật số

3

6

Điện tử công suất

3

7

Đo lường – Cảm biến

2

8

Hệ thống điều khiển tự động

3

9

Kỹ thuật truyền số liệu

2

3.1.2.2. Kiến thức ngành (12 đvht)

1

Vi xử lý

3

2

Cấu trúc máy tính giao diện

2

3

Kỹ thuật Audio và Video (tương tự)

2

4

Kỹ thuật Audio và Video (số)

2

5

Mạng cung cấp điện

2

6

Đồ án học phần 1 (cơ sở)

1

3.1.2.3. Thực hành, thực tập (15 đvht)

1

Thực tập điện cơ bản

2

2

Thực tập về đo lường và mạch điện

2

3

Thực tập về điện tử cơ bản

3

4

Thực tập kỹ thuật số

3

5

Thực tập về vi xử lý

3

6

Thực tập về đo lường – cảm biến

2

3.2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

1. Triết học Mác-Lênin (4 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 19/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 08 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học: Triết học Mác- Lênin, Kinh tế Chính trị Mác- Lênin (Khối ngành kinh tế quản trị kinh doanh) và Kinh tế Chính trị Mác- Lênin (Khối ngành không chuyên kinh tế quản trị kinh doanh) trình độ cao đẳng.

2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin (4 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 19/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 08 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học: Triết học Mác- Lênin, Kinh tế Chính trị Mác- Lênin (Khối ngành kinh tế quản trị kinh doanh) và Kinh tế Chính trị Mác- Lênin (Khối ngành không chuyên kinh tế quản trị kinh doanh) trình độ cao đẳng.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học (3 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ đại học.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (3 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương chi tiết học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ đại học, học viện và các trường đại học.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh (3 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng.

6. Toán ứng dụng (5 đvht)

Giới thiệu các kiến thức về giới hạn của dãy số và hàm số, sự liên tục của hàm số, phép tính vi tích phân của hàm số một biến và nhiều biến, đại số tuyến tính. Nhấn mạnh các ứng dụng của toán học trong công nghệ kỹ thuật.

7. Vật lý đại cương 1 (4 đvht)

Giới thiệu các quy luật chuyển động của các vật thể, các định luật bảo toàn trong chuyển động, sự tương tác của vật chất. Học phần bao gồm 3 phần:

          * Cơ học: Cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ học cổ điển . Nội dung chính bao gồm: các định luật Newton, định luật hấp dẫn, các định luật bảo toàn trong chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm và vật rắn.

          * Nhiệt học: Cung cấp các kiến thức về chuyển động nhiệt phân tử và các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học.

          * Điện tử học: Cung cấp các kiến thức liên quan đến các tương tác tĩnh điện, các tương tác tĩnh từ và mối liên hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên.

8. Hóa học đại cương 1 (3 đvht)

Cung cấp các kiến thức về cấu tạo lớp vỏ điện tử của nguyên tử, mối quan hệ giữa lớp vỏ điện tử và tính chất nguyên tử. Giải thích cấu hình hình học của phân tử, sự có cực của phân tử, sự liên kết giữa các phân tử tạo vật chất; nghiên cứu sơ lược về tính chất lý, hóa của các chất vô cơ và cấu tạo của chúng.

9. Nhập môn tin học (5 đvht)

Cung cấp cho sinh viên:

 • Các kiến thức mở đầu, cơ bản về tin học.
 • Cách sử dụng các dịch vụ Web và Mail của Internet.
 • Các thao tác sử dụng hệ điều hành Windows.
 • Một số kỹ năng cơ bản lập trình bằng ngôn ngữ Pascal để giải một số bài toán thông thường.

10. Ngoại ngữ (cơ bản) (10 đvht)

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng căn bản nhất về tiếng Anh làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp (Intermediate Level), đối với những sinh viên đã hoàn tất chương trình ngoại ngữ 7 năm ở bậc trung học phổ thông.

11. Giáo dục Thể chất (3 đvht)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/1995/QĐ-GD&ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1262/1997/QĐ-GD&ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Giáo dục Quốc phòng (135 tiết)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-GD&ĐT ngày 9/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn học giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học và cao đẳng.

13. Mạch điện (4 đvht)

Bao gồm các nội dung:

Các khái niệm cơ bản về mạch điện. Mạch tuyến tính ở chế độ  xác lập sin và tuần hoàn không sin. Các phương pháp phân tích mạch tuyến tính. Mạch 3 pha. Mạch 2 cửa.

14. Khí cụ điện và máy điện (3 đvht)

Bao gồm các nội dung:

Các vấn đề cơ bản trong khí cụ điện: mạch từ, sự trao đổi năng lượng điện - điện cơ, hồ quang điện, các chế độ phát nóng, tiếp xúc điện. Một số chủng loại khí cụ điện; các chế độ làm việc, sơ đồ thay thế, giản đồ vectơ và đặc điểm vận hành của máy biến áp; các vấn đề cơ bản của máy điện quay. Động cơ không đồng bộ, máy điện một chiều; các động cơ đặc biệt công suất nhỏ cùng các đặc tính vận hành.

15. Điện tử cơ bản (4 đvht)

Bao gồm các nội dung:

Giới thiệu các linh kiện bán dẫn (diode, transistor và các linh kiện khác); Các sơ đồ nối – phân cực cho các linh kiện bán dẫn; Mạch khuyếch đại tín hiệu nhỏ tần số thấp; Các mạch khuyếch đại ghép tầng, phản hồi âm; Khuyếch đại tần số cao, khuyếch đại cộng hưởng; Mạch phản  hồi dương, máy tín hiệu dạng sin và khác sin; Mạch khuyếch đại thuật toán và ứng dụng; Nguồn nuôi cho thiết bị điện tử.

16. Đo lường và thiết bị đo (2 đvht)

Bao gồm các nội dung:

Khái niệm về đo lường, Volt kế, Ampe kế. Đo điện trở, điện dung, điện cảm, hỗ cảm. Đo công suất điện năng hệ số công suất. V-A-O met điện tử. Máy hiện sóng. Thiết bị đo chỉ thị số.

17. Kỹ thuật số (3 đvht)

Bao gồm các nội dung:

Các ý niệm ban đầu về đại số Boole, các cổng luận lý. Vi mạch số và cách thể hiện công luận lý. Mạch tổ hợp. Mạch tuần tự. Bộ biến đổi ADC và DAC. Bộ nhớ bán dẫn.

18. Điện tử công suất (3 đvht)

Cung cấp các kiến thức cơ bản của điện tử công suất liên quan đến ngành công nghệ kỹ thuật điện bao gồm các linh kiện bán dẫn, các bộ biến đổi công suất như bộ chỉnh lưu, bộ nghịch lưu, bộ biến đổi điện áp một chiều, bộ biến đổi áp xoay chiều và một số ứng dụng trong công nghiệp và hệ thống điện.

19. Đo lường và cảm biến (2 đvht)

Bao gồm các nội dung:

Khảo sát phương pháp biến đổi các đại lượng không điện (nhiệt độ, độ dài, khoảng cách, trọng lượng, áp suất …) thành tính hiệu điện, đo lường  và xử lý chúng để phục vụ cho điều khiển quá trình; ứng dụng vi xử lý hoặc máy tính trong phương pháp thu nhận, xử lý và điều khiển các tín hiệu điện được chuyển đổi từ các cảm biến.

20. Hệ thống điều khiển tự động (3 đvht)

Trang bị kiến thức cơ bản về lý thuyết Điều khiển tự động để phân tích và thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục, hệ phi tuyến và hệ rời rạc. Yêu cầu sinh viên nắm vững được một số công cụ phần mềm, đặc biệt là phần mềm Matlab để phân tích và thiết kế các hệ thống kỹ thuật.

21. Kỹ thuật truyền số liệu (2 đvht)

Cung cấp cách nhìn thống nhất lĩnh vực rộng của thông tin máy tính và số liệu. Nhấn mạnh những nguyên lý cơ bản và những chủ đề thiết yếu cơ bản liên quan đến các kỹ thuật truyền số liệu, thiết bị dồn và tách kênh, các kỹ thuật sửa sai, điều khiển luồng. Đồng thời còn cung cấp các dịch vụ chuyển dữ liệu giữa các thiết bị trong mạng và giữa các mạng với nhau.

22. Vi xử lý (3 đvht)

Bao gồm các nội dung:

Kiến thức căn bản về hệ vi xử lý và CPU tổng quát. Kỹ thuật lập trình cho vi xử lý. Thiết kế giao diện, thử nghiệm và phân tích hỏng hóc cho các hệ vi xử lý và vi điều khiển 8 bit, 16 bit, 32 bit. Kiến thức về kiến trúc các hệ vi xử lý và ứng dụng. Các bộ vi xử lý cao cấp theo 2 hướng RISC và CISC. Các phương pháp nâng cao tốc độ xử lý lệnh như: kỹ thuật đường ống (pipeline), bộ nhớ cache (cache memory). Tổ chức và quản lý bộ nhớ. Các cấu trúc song song trong công nghệ máy tính.

23. Cấu trúc máy tính và giao diện (2 đvht)

Bao gồm các nội dung:

Cấu trúc và tổ chức máy tính. Cấu tạo và tổ chức CPU. Cấu tạo và tổ chức bộ nhớ. Tổ chức và quản lý giao tiếp xuất nhập: giao tiếp qua s;ot, giao tiếp qua port (port nối tiếp, port song song). Tổ chức và quản lý ngoại vi. Giao diện với hệ thống đo và điều khiển ngoại vi.

24. Kỹ thuật audio và video (tương tự) (2 đvht)

Bao gồm các nội dung:

Tổng quan về hệ thống audio-video. Hệ thống thu - phát thanh AM và FM. Hệ thông thu - phát hình đen trắng. Hệ thống thu - phát hình màu. Máy ghi - phát hình VCR (video cassette recorder)

25. Kỹ thuật audio và video (số) (2 đvht)

Bao gồm các nội dung:

Khái niệm cơ bản về hệ thống số. Hệ thống thu - phát thanh số. Hệ thống truyền hình số. Phân phối tín hiệu bit – nối tiếp và ghép kênh. Nén tín hiệu audio và video số. Truyền hình có độ phân giải cao (HDTV). Truyền hình multimedia. Video camera số.

26. Mạng và cung cấp điện (2 đvht)

Cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống cung cấp điện, các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của phương án cung cấp điện, tính toán phụ tải điện, thiết kế trạm biến áp, tính toán tổn thất, lựa chọn các phần tử trong mạng phân phối hạ áp và thiết kế chiếu sáng công nghiệp.

27. Đồ án học phần 1 (cơ sở) (1 đvht)

Sinh viên thực hiện đồ án học phần để giải quyết một nhiệm vụ cơ bản trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện - điện tử.

28. Thực tập về điện cơ bản (2 đvht)

Hệ thống bài thực tập về điện cơ bản cho phép củng cố các kiến thức cơ sở quan trọng nhất về điện, bao gồm:

 • Thực hành về điện 1 chiều
 • Điện từ trường
 • Điện xoay chiều
 • Các linh kiện cơ bản và mạch điện
 • Sử dụng các thiết bị đo (đồng hồ, dao động ký,)

29. Thực tập về đo lường và mạch điện (2 đvht)

Hệ thống các bài thực tập về đo lường và mạch điện, giúp cho sinh viên nắm vững kỹ thuật đo lường điện và phân tích mạch điện:

 • Các dụng cụ đo điện
 • Kiểm tra lại các định luật cơ bản về điện một chiều và xoay chiều
 • Thực hành về mạch điện (mạch tuyến tính, quá trình quá độ, mạch cộng hưởng,)

30. Thực tập về điện tử cơ bản (3 đvht)

Hệ thống các bài thực tập điện tử  cơ bản tập trung vào thực hành khảo sát:

 • Đặc tính linh kiện bán dẫn, vi mạch tương tự
 • Các mạch điện tử cơ bản (khuyếch đại, phản hồi), máy phát, xử lý tương tự, điều chế AM-FM)

31. Thực tập về kỹ thuật số (3 đvht)

Hệ thống các bài thực tập về kỹ thuật số tập trung vào thực hành khảo sát các mạch điện tử logic sử dụng linh kiện bán dẫn và vi mạch số như các mạch: Cổng logic, Phân – hợp kênh (multiplexer), so sánh (comparator), mã hóa và giải mã (decoder), máy phát xung, trigger, mạch đếm (counter), bộ nhớ (ROM, RAM), DAC …

32. Thực tập về vi xử lý (3 đvht)

Hệ thống các bài thực tập về vi xử lý bao gồm:

 • Thực hành về thiết kế điều khiển – xử lý;
 • Lập trình assembler
 • Giao diện với máy tính và ngoại vi.

33. Thực tập về đo lường – cảm biến (2 đvht)

Các bài thực tập về kỹ thuật đo lường các đại lượng không điện (quá trình) thông qua các cảm biến sử dụng. Xử lý các tín hiệu và ghép nối với máy tính.

Thực hành với các cảm biến từ trường, nhiệt độ, tọa độ (thước đo tuyến tính và LVTD), quang, hồng ngoại, siêu âm, Load cell, truyền ĐK nhiều kênh đi xa

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ THIẾT KẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỤ THỂ.

Chương trình khung giáo dục là những quy định về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu cho từng ngành đào tạo và ứng với từng trình độ đào tạo, là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo tại tất cả các cơ sở giáo dục đại học trên phạm vi toàn quốc.

4.1. Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử được thiết kế theo hướng thuận lợi cho việc phát triển các chương trình đào tạo theo kiểu đơn ngành (Single Major). Danh mục các học phần (môn học) và khối lượng của chúng đưa ra tại mục 3 chỉ là những quy định tối thiểu. Căn cứ vào mục tiêu, thời gian đào tạo, khối lượng và cơ cấu kiến thức quy định tại các mục 1 và 2, các trường bổ sung những nội dung cần thiết và có thể cấu trúc lại thành các học phần thích hợp để tạo nên các chương trình đào tạo cụ thể của trường mình trong phạm vi không dưới 150 đvht (chưa kể các nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng).

4.2. Phần kiến thức chuyên sâu (nếu có) thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử được thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên ngành hẹp của ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, hoặc kết hợp nhiều lĩnh vực hẹp, hoặc theo hướng phát triển qua một ngành thứ hai khác. Sự khác biệt về nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành nằm trong giới hạn 30% kiến thức chung của ngành.

4.3. Phần kiến thức bổ trợ (nếu có) có thể được trường thiết kế theo hướng bố trí các nội dung được chọn tự do liên quan tới một hoặc nhiều ngành đào tạo khác với ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử nhưng xét thấy có lợi cho việc mở rộng năng lực hoạt động của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

PHỤ LỤC

DANH MỤC HỌC PHẦN TỰ CHỌN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số  64/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1  tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

TT

TÊN HỌC PHẦN

GHI CHÚ

I.

Kiến thức giáo dục đại cương

 

 

1. Phương pháp tính

 

 

2. Vật lý đại cương 2 (bao gồm cả thí nghiệm)

 

 

3. Môi trường và con người

 

II.

Kiến thức cơ sở ngành

 

 

1. An toàn điện

 

 

2.  Vật liệu điện Điện tử công suất

 

 

3. Vật liệu điện tử Hệ thống cơ điện tử

 

 

4. Linh kiện quang điện tử

 

 

5. Thiết kế thiết bị điện

 

 

6. Thiết kế thiết bị điện tử

 

 

7. Vẽ điện - điện tử

 

 

8. Truyền động điện và ứng dụng

 

 

9. Điều khiển lập trình 1

 

 

10. Lý thuyết tín hiệu

 

 

11. Nguyên lý mạch tích hợp

 

 

12. Ngôn ngữ lập trình

 

 

13. Phân tích hệ thống

 

 

14. Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

 

15. Kiểm tra chất lượng sản phẩm công nghiệp

 

 

16. Quản lý công nghiệp và dự án

 

 

17. Cơ khí đại cương

 

 

18. Cơ khí ứng dụng

 

 

19. Kỹ thuật nhiệt – lạnh

 

III.

Kiến thức ngành

 

 

Chuyên ngành điện

 

 

1. Vận hành và điều khiển hệ thống điện

 

 

2. Chuyên đề truyền động điện

 

 

3. Nhà máy điện và trạm

 

 

4. Tự động hóa và bảo vệ rơ le

 

 

5. Kỹ thuật chiếu sáng

 

 

6. Điện công nghiệp

 

 

7. Điều khiển lập trình 2

 

 

8. Hệ thống SCADA

 

 

9. Giải thích mạch và mô phỏng trên máy tính

 

 

10. Chuyên đề về công nghệ mới

 

 

Chuyên ngành điện tử công nghiệp

 

 

1. Tự động hóa quá trình công nghệ

 

 

2. Hệ thống SCADA

 

 

3. Rôbốt

 

 

4. Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng

 

 

5. Kỹ thuật PLD và ASIC

 

 

6. Điện tử công nghiệp

 

 

7. Giải thích mạch và mô phỏng trên máy tính

 

 

8. Điều khiển lập trình 2

 

 

9. Chuyên đề về công nghệ mới

 

 

Chuyên ngành viễn thông

 

 

1. Hệ thống viễn thông 1

 

 

2. Hệ thống viễn thông 2

 

 

3. Kỹ thuật siêu âm cao tầng

 

 

4. An-ten, truyền sóng

 

 

5. Truyền số liệu

 

 

6. Hệ thống thông tin số

 

 

7. Xử lý tín hiệu số

 

 

8. Kỹ thuật phát thanh – truyền hình

 

 

9. Giải thích mạch và mô phỏng trên máy tính

 

 

10. Điều khiển lập trình 2

 

 

11. Chuyên đề về công nghệ mới

 

 

Chuyên ngành điện tử dân dụng

 

 

1. Kỹ thuật điện lạnh

 

 

2. Điện tử y - sinh

 

 

3. Thiết bị điện - điện tử dân dụng

 

 

4. Thiết bị nghe - nhìn

 

 

5. Tự động hóa điện - dân dụng

 

 

6. Điều khiển lập trình 2

 

 

7. Chuyên đề về công nghệ mới

 

IV.

Thực tập

 

 

1. Thí nghiệm điện tử công suất

 

 

2. Thực tập về máy điện

 

 

3. Thực tập về truyền động điện

 

 

4. Thực tập về điều khiển lập trình

 

 

5. Thực tập về điều khiển tự động trong công nghệ

 

 

6. Thực tập về điện tử viễn thông

 

 

7. Thực tập về điện tử dân dụng

 


 

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...