170 An Dương Vương, TP.Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (056) 3 646 071 - Email: dhqn@qnu.edu.vn - Website: www.qnu.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Đại học Quy Nhơn

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật hóa học Thi tuyển A 14
Công nghệ kĩ thuật xây dựng Thi tuyển A 14
Công nghệ thông tin Thi tuyển A A1 D1 14.5 - 15
Địa lý tự nhiên Thi tuyển A B D1 14.5 14.5 14.5
Giáo dục Chính trị Thi tuyển C D1 14.5 14
Giáo dục Mầm non Thi tuyển M 19
Giáo dục Thể chất Thi tuyển T 19
Giáo dục Tiểu học Thi tuyển A C 19.5 20.5
Hóa học Thi tuyển A 15
Kế toán Thi tuyển A A1 D1 14.5 15 -
Kĩ thuật điện, điện tử Thi tuyển A A1 14 14
Kĩ thuật điện tử, truyền thông Thi tuyển A A1 14 14
Kinh tế Thi tuyển A A1 D1 14.5 15 -
Lịch sử Thi tuyển C 15