| 0 13960
Đặt tên tiếng Anh đẹp

Bạn có muốn đặt tên tiếng Anh đẹp cho mình ? Các bạn hãy cách đặt tên tiếng Anh bên dưới nhé. Bạn sẽ tìm ra cho mình một cái tên đẹp.

Cách đặt tên tiếng Anh đẹp.

Họ là chữ số cuối năm sinh của bạn:

1:Hudson

2: Daring

3:Lombard

4:Marion

5:Lagger

6:Baxter

7:Evans

8:Steward

9:Simpson

0:Spears

Nếu bạn là nữ:

***Tên đệm là tháng sinh của bạn:

1:Jordan

2:Michelle

3:Allan

4;Dolly

5:Maria

6:Ella

7:Valikie

8:Cami

9:Ryna

10:Lalle

11:Scarllee

12:Annie

***Tên là ngày sinh của bạn:

1:Eva

2:Alie

3:Kate

4:Sarah

5:Jenny

6:Cassandra

7:Amy,

8:Ramie

9:Bella

10:Andrena

11:Sally

12:Emily

13:Ma ry

14:Julie

15:Britney

16:Samantha

17:Camryn

18:Kara

19:Riley

20:pattie

21:Elena

22:Christina

23:Lizzie

24:Martha

25:Linda

26:Selina

27:Sophie

28:Emma

29:Ashley

30:Amber

31:Alice

Nếu bạn là nam:

***Tên đệm là tháng sinh của bạn:

1:Martin

2:Justin

3;Dave

4:Cody

5:Bob

6:Zack

7:Harry

8:Larry

9:Rod

10:Ray

11:Ben

12:Joe

***Tên là ngày sinh của bạn:

1:Kyle

2:Jason

3:Michael

4;Olardo

5;Patrick

6:Jeff

7:Cliff

8:Jack

9:Edward

10:Todd

11:Mortimer

12:Fred

13:Hector

14:Silver

15:Troy

16:Lorenzo

17:Johnny

18:Rogger

19:Jake

20:Billy

21:Robbie

22:Zac

23: Daniel

24: David

25: Donald

26:Ron

27:Wade

28:Ryan

29:Nick

30:Victor

31:Chris

* Tham khảo thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ trên Edunet.com.vn:

Khóa học luyện thi Toeic  |  Khóa học luyện thi Toefl  |  Khóa học luyện thi IELTS  |  Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Nguồn: Tổng hợp

Ý kiến của bạn