| 6667
Điểm chuẩn trường ĐH Quốc Tế TPHCM năm 2013 (dự kiến)

Trường Đại học Quốc tế TP.HCM đã công bố điểm chuẩn dự kiến năm 2013. Thông tin cụ thể điểm chuẩn của trường năm 2013 như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TP.HCM

MÃ TRƯỜNG: QSQ

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

D340101

Quản trị Kinh doanh

A, A1

20.5

(Dự kiến)

2

D580208

Kỹ Thuật Xây dựng

A, A1

17

(Dự kiến)

3

D480201

Công nghệ thông tin

A, A1

17

(Dự kiến)

4

D520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông)

A, A1

16.5

(Dự kiến)

5

D340201

Tài chính Ngân hàng

A, A1

18

(Dự kiến)

6

D460112

Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro)

A, A1

16.5

(Dự kiến)

7

D540101

Công nghệ thực phẩm

A, A1, B

18.5

(Dự kiến)

8

D520212

Kỹ thuật Y sinh

A, A1, B

20

(Dự kiến)

9

D420201

Công nghệ Sinh học

A, A1, B

18.5

(Dự kiến)

10

D620305

Quản lý nguồn lợi thủy sản

A, A1, B, D1

16

(Dự kiến)

11

D510602

Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

A, A1, D1

18.5

(Dự kiến)

12

D420201

Công nghệ Sinh học

D1

19.5

(Dự kiến)

13

D340101

Quản trị Kinh doanh

D1

21

(Dự kiến)

14

D340201

Tài chính Ngân hàng

D1

18.5

(Dự kiến)

dang-ky-thong-tin-tuyen-sinh-2013

Nguồn: Mạng Giáo dục Edunet (edunet.com.vn) tổng hợp