Điều khoản sử dụng


Edunet (Mạng Giáo dục Việt Nam) là một dự án hỗ trợ cộng đồng học sinh, sinh viên trong việc tư vấn định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh, cấp học bổng, hỗ trợ tìm ngành - chọn trường với các tính năng tìm kiếm có độ chính xác cao, thông tin đầy đủ và cập nhật mới nhất dưới sự hỗ trợ của các đơn vị đào tạo.
Sau đây là các điều khoản sử dụng của Edunet.com.vn
1. Điều khoản chung
Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh - Edunet (thành viên Vietnam Marketing) là tổ chức điều hành dự án này. Chúng tôi mong muốn mang lại những giá trị có lợi cho người sử dụng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, khi bạn truy cập vào website và sử dụng các dịch vụ, ứng dụng của chúng tôi có nghĩa là bạn đã đồng ý tất cả các Điều khoản sử dụng do www.edunet.com.vn đưa ra. Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ nội dung nào trong bảng Điều khoản sử dụng mà không cần phải thông báo đến người sử dụng.
Đối với tài khoản quản lý của các đơn vị đào tạo dùng để cung cấp thông tin đến học sinh, sinh viên và phụ huynh, trong quá trình sử dụng nếu có bất kỳ hành vi vi phạm Điều khoản sử dụng, vi phạm hợp đồng cam kết cung cấp thông tin đều bị tước bỏ quyền sử dụng và www.edunet.com.vn không phải bồi thường bất kỳ khoản chi phí nào.
2. Quyền sở hữu trí tuệ
Tất cả nội dung trên www.edunet.com.vn thuộc quyền sở hữu của Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh - Edunet. Chúng tôi cho phép người sử dụng xem, copy, tải về và in nội dung sử dụng cho mục đích cá nhân, không phải cho mục đích thương mại.
Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, www.edunet.com.vn nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung trên website khi chưa có sự cho phép bằng văn bản.
3. Giới hạn trách nhiệm
www.edunet.com.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ của nhà cung cấp, hacker; Website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm máy tính khác cố ý phá hoại của bên ngoài.
www.edunet.com.vn không phải là đơn vị đào tạo trực tiếp, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác, trung thực của thông tin được cung cấp bởi các đơn vị đào tạo đăng ký tư vấn trên website này. Mọi thỏa thuận, giao dịch giữa người sử dụng đến các đơn vị đào tạo chúng tôi hoàn toàn không biết và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
4. Truy cập trái phép
Chỉ những đơn vị đào tạo có ký kết hợp tác với cơ quan chủ quản của Dự án Edunet mới được quyền thực hiện việc truy cập hợp pháp và sử dụng những ứng dụng, tính năng của hệ thống được bảo vệ bằng mật khẩu của Website. Những cá nhân hoặc tổ chức cố ý xâm nhập vào vùng này có thể sẽ bị khởi kiện và tùy từng mức độ thiệt hại để xác định truy tố theo pháp luật hiện hành.
5. Nguyên tắc bảo mật thông tin
Chúng tôi lập ra nguyên tắc bảo mật thông tin dựa trên cơ sở quy định về an toàn thông tin, quyền riêng tư và các quyền khác liên quan đến cá nhân, tổ chức mà pháp luật Việt Nam và quốc tế quy định.
Thông tin về hồ sơ và kết quả tư vấn liên quan đến cá nhân được bảo mật. Không ai có quyền tiết lộ bất kỳ phần thông tin nào của cá nhân hay sử dụng các thông tin cá nhân vào mục đích thương mại hoặc tiết lộ cho bên thứ ba (loại trừ: khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp)
Những liên hệ giữa Edunet.com.vn và bạn là hoàn toàn tự nguyện. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đã đồng ý rằng bạn cho phép chúng tôi được quyền gửi thông tin, trao đổi, liên lạc với bạn dưới bất kỳ hình thức nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh - Edunet