Đọc truyện tranh tiếng Anh online

Truyện tranh luôn có rất nhiều ngôn ngữ có tính thành ngữu và rất dễ để hiểu.Vậy đọc truyện tranh tiếng Anh Online là cách mà ta vừa giải trí vừa học tiếng Anh tốt nhất.

Hôm nay mình Post lên đoạn truyện tranh Doremon bằng tiếng Anh có bảng dịch để mọi người cùng làm quen với việc đọc truyện tranh tiếng Anh online.

"Ningen Kikansha"

-Mẹ Nobita: Nobi-chan, there's a call for you.
(Nobita! Có điện thoại)
-Doremon: Hey, she's calling you.
(Kìa, mẹ đang gọi)
-Nobita: Oh, OK. I wonder who it is.
(Ừ. Ai thế nhỉ?)
-Doremon: I don't know
(Không biết nữa)
-Nobita: I wonder what they want
(Không biết họ cần gì nhỉ?)-
Doremon:Who knows?
(Ai mà biết được)

-Mẹ Nobita: Nobichan! Come quit when you're called.
(Nobita!!Gọi thì phải đến ngay chứ)


Nobita chạy lại, mẹ Nobita đưa máy cho và hỏi:

-What were you doing?
(Con đang làm cái gì thế?)
-Nobita: Nothing.
(Không làm gì cả)

Nobita nghe điện thoại

-Hi, Gian
(À, Chaien à?)
-Oh yeah, I forgot that I promised you
(À đúng rồi, mình quên mất là đã hẹn với cậu)

Nobita vừa đi đường vừa nghĩ
-I'd better hurry. He's scary when he gets mad.
(Tốt nhất là nhanh lên. Nó mà nổi giận lên thì thật đáng sợ)
-Let's see...
(Để xem nào)
-Which is shorter, this way or that way?
(Lối nào gần hơn nhỉ, lối này hay lối kia?)
-I don't know which.
(Chẳng biết lối nào nữa)

Đến nơi thì thấy Chaien khùng lên

-What took you so long.
(Làm gì mà lề mề thế?)
-Do you know why you're here?
(Có biết làm sao mày ở đây không?)

-Nobita: It's beacause we're run a three-legged race in the next athletic meet.
(Vì chúng ta sẽ chơi 2 người 3 chân trong cuộc thi đấu tới)
-Chaien: Unfortunately, I have to pair with you by lot.
(Thật tiếc là tao phải chơi cùng cặp với mày)
-Chaien (tiếp): I want to win, no matter what. But you're slowest guy in our school.
(tao muốn thắng, dù thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà mày lại là thằng chậm nhất trong trường.)-
Chaien (tiếp): So you want to practice, right?
(Cho nên mày muốn thắng, đúng không?)
-Nobita: I'll do it, so don't get angry.
(Tớ sẽ làm, đừng có cáu nữa!)

Chaien và Nobita cùng luyện tập

-OK! One, two, one, two
(1,2,1,2)
-Chaien: Idiot! Keep pace with me.
(Đồ ngu! Bước chân đều cùng tao chứ)

* Tham khảo thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ trên Edunet.com.vn:

Khóa học luyện thi Toeic  |  Khóa học luyện thi Toefl  |  Khóa học luyện thi IELTS  |  Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Nguồn: Tổng hợp