Trang chủ » Truyện trạng quỳnh có hình: Câu đối ông tú cát

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Truyện trạng quỳnh có hình: Câu đối ông tú cát

(Ngày đăng: 06-06-2013 08:15:31)
Link sponsor:
Truyện trạng quỳnh có hình: Câu đối ông tú cát

Một hôm, nhà có giỗ, làm thịt lợn mời khách khứa đông lắm. Thấy Quỳnh hay nghịch, ai cũng chòng ghẹo chơi. Ðương lúc Quỳnh xem làm thịt lợn, có một ông Tú tên lá Cát thường tự phụ hay chữ chạy đến béo tai, bảo:

- Tao ra một câu đối, đối được tao tha cho: " Lợn cấn ăn cám tốn"

Quỳnh đối ngay:

- "Chó khôn chớ cắn càn"

Ông Tú lại ra một câu nữa, câu này có ý tự phụ mình là ông Tú:

- Trời sinh ông Tú Cát

Quỳnh lại đối:

- Ðất nứt con bọ hung

Ông Tú phải lỡm, tịt mất. Mọi người cười ầm cả lên.

Tag: truyện trạng quỳnhđọc truyện trạng quỳnh, chuyện chàng trạng quỳnh

Nguồn: Tổng hợp
Ý kiến bạn đọc
củng iểu ti ti
tranthitramk - 03/12/2014
Cha hieu gi het
Họ tên - 21/11/2014
chang co gi het
Họ tên - 01/06/2014
chang co gi het
Họ tên - 01/06/2014

Các tin liên quan