Học tiếng Anh chuyên ngành y khoa

Tiếng Anh chuyên ngành y khoa giúp cho các cán bộ trong ngành y, học viên chuyên ngành y khoa dễ dàng trong việc tìm kiếm tài liệu nước ngoài,nghiên cứu hay đi du học.

Bộ tài liệu tiếng Anh chuyên ngành y khoa dưới đây giúp các bạn học tốt từ vựng chuyên ngành y khoa, các thuật ngữ chuyên ngành y.

Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa  - Professional English In Use Medicine  gồm 60 đơn vị học bao hàm nhiều từ vựng về y khoa. Các chủ đề gồm các loại bệnh và bệnh chứng, các phương pháp chuẩn đoán, điều trị, khám bệnh và phòng bệnh. Quyển sách này còn giới thiệu các từ vựng y khoa thông dụng liên quan đến các bộ phận và chức năng của cơ thể, các nhân viêny tế và trợ y, giáo dục đào tạo, nghiên cứu và thuyết trình.

Professional English In Use Medicine đã được  nghiên cứu kỹ dựa theo tuyển tập tiếng Anh y khoa của Viện Nghiên cứu ngôn ngữ ứng dụng, sử dụng các văn bản, tài liệu và các ca bệnh thực.

* 60 đơn vị bài học dễ sử dung: các mục từ được trình bày và giải thích ở trang bên trái và trang bên phải là các bài thực hành

............

Professional English In Use Medicine rấtcần thiết cho những người đang hành nghề y cần sử dụng tiếngAnh trong công việc, nghiên cứu, học tập, trong hoặc ngoài nước.

* Tham khảo thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ trên Edunet.com.vn:

Khóa học luyện thi Toeic  |  Khóa học luyện thi Toefl  |  Khóa học luyện thi IELTS  |  Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Nguồn:Tổng hợp