Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Vật lý học Bậc đào tạo: Đại học

Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Lâm Đồng, TP.Đà Lạt

Trường Đại học Đà Lạt

Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, TP. Đà Lạt

Điện thoại: (063) 3 822 246

Website: www.dlu.edu.vn

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Thi tuyển A 14
Thi tuyển A1 0

 

Chương trình đào tạo cử nhân Vật lý có đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành hiện đại để phát triển toàn diện. Trang bị cho sinh viên lý thuyết, kỹ năng thực hành cần thiết của một cử nhân vật lý để giải quyết những vấn đề liên quan đến nghề nghiệp một cách sáng tạo, có nền tảng kiến thức đủ để tiếp tục nghiên cứu và học tập các bậc học cao hơn.

 

* Yêu cầu về thái độ học tập của người học

 

- Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, có ý thức nghề nghiệp rõ ràng, tận tụy trong công việc và có trách nhiệm công dân cao.

 

- Sẵn sàng đáp ứng môi trường làm việc cạnh tranh và thích nghi nhanh với những đổi mới về công nghệ và kỹ thuật trên cơ sở nắm vững kiến thức nền tảng. Có khả năng sáng tạo trong công việc khi điều kiện cho phép.

 

* Kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được


- Kỹ năng cứng: có khả năng và phương pháp tư duy sáng tạo để áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn đời sống, có đầy đủ năng lực chuyên môn theo một trong các hướng chuyên ngành sau: vật lý lý thuyết, vật lý hạt nhân và vật lý điện tử.

 

- Kỹ năng mềm: có kỹ năng ngoại ngữ, làm việc nhóm, lãnh đạo và trao đổi thông tin cùng với phong cách làm việc công nghiệp, ngoài ra có tinh thần học hỏi từ những thực tiễn của cuộc sống, luôn phát huy tinh thần tập thể, có ý thức kỷ luật lao động và kỹ năng giao tiếp xã hội.

 

* Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ

 

- Cử nhân Vật lý tốt nghiệp sẽ làm công tác nghiên cứu khoa học tại các viện, cơ sở, trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật; giảng dạy vật lý tại các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề hoặc giảng dạy vật lý tại các trường phổ thông trung học.

 

- Cử nhân tốt nghiệp có thể học tiếp các chương trình đào tạo cao hơn như Thạc sĩ và Tiến sĩ trong và ngoài nước.

 

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt

 

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông Thi tuyển A A1 14 -
Công nghệ sau thu hoạch Thi tuyển A B 13 14
Công nghệ Sinh học Thi tuyển A B 14 14
Công nghệ thông tin Thi tuyển A A1 14 -
Công tác xã hội Thi tuyển C D1 14 13.5
Đông phương học Thi tuyển C D1 14 13.5
Hóa học Thi tuyển A 14
Kế toán Thi tuyển A A1 14 -
Khoa học môi trường Thi tuyển A B 14 14
Kĩ thuật hạt nhân Thi tuyển A A1 21.5 -
Lịch sử Thi tuyển C 14
Luật Thi tuyển C 16
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D1 15
Nông học Thi tuyển B 14
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Thi tuyển D1 13.5
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A A1 D1 14 - 13.5
Quốc tế học Thi tuyển C D1 14 13.5
Sinh học Thi tuyển B 14
Sư phạm Hóa học Thi tuyển A 19.5
Sư phạm Lịch sử Thi tuyển C 14
Sư phạm Ngữ văn Thi tuyển C 18
Sư phạm Sinh học Thi tuyển B 16.5
Sư phạm Tiếng Anh Thi tuyển D1 20
Sư phạm Tin học Thi tuyển A A1 20 -
Sư phạm Toán học Thi tuyển A A1 20 -
Sư phạm Vật lý Thi tuyển A A1 16.5 -
Toán học Thi tuyển A A1 16 -
Văn hóa học Thi tuyển C D1 14 13.5
Văn học Thi tuyển C 14
Việt Nam học Thi tuyển C D1 14 13.5
Xã hội học Thi tuyển C D1 14 13.5
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông Xét tuyển A A1 11 11
Công nghệ sau thu hoạch Xét tuyển A B 11 11
Công nghệ thông tin Xét tuyển A A1 11 11
Kế toán Xét tuyển A A1 11 11

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...