Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Ngôn ngữ Nga Bậc đào tạo: Đại học

57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế, TP.Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

 

 

Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (054) 3 834 777

Fax: (054) 3 830 820

Email: dhngoainguhue@vnn.vn

Website: http://www.hucfl.edu.vn

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Thi tuyển D1 13.5
Thi tuyển D2 13.5
Thi tuyển D3 13.5
Thi tuyển D4 13.5

 

Chương trình đào Cử nhân ngành Song ngữ Nga - Anh (chuyên ngành Nga - Anh du lịch) nhằm giúp sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức,có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, văn học, văn hóa, kinh tế, xã hội của nước Nga và Anh; có kỹ năng thực hành và giao tiếp bằng hai thứ tiếng Nga - Anh một cách thông thạo. Cùng với việc chú trọng đào tạo các kỹ năng thực hành và lý thuyết ngôn ngữ Nga -Anh,  chương trình còn cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lịch sử-địa lý, văn học, văn hóa, dịch thuật, tiếng Nga, tiếng Anh thương mại và du lịch... nhằm giúp sinh viên có đủ năng lực, trình độ làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực liên quan đến tiếng Nga, tiếng Anh.

 

Sau khi hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp ra trường, sinh viên phải đạt được:


Kiến thức chung:


- Có hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; Có các kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; Có sức khoẻ, đáp ứng được nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


- Có trình độ ngoại ngữ 2 thuộc một trong các ngôn ngữ sau : tiếng Anh: 350 điểm TOEIC; tiếng Trung: HSC cấp III (Hán ngữ quốc tế); tiếng Nhật: Cấp III (Tiêu chuẩn quốc tế); tiếng Hàn: Cấp III (Tiêu chuẩn quốc tế); tiếng Pháp: A2 (Theo tiêu chuẩn Châu Âu).


- Có kiến thức về "Tin học văn phòng".


- Có hiểu biết sâu rộng về kiến thức cơ sở ngành: Có lượng từ vựng tiếng Nga khoảng 10.000 từ về các chủ điểm thường gặp trong cuộc sống, khoa học thường thức và thể thao - văn hoá - nghệ thuật; Có kiến thức về ngôn ngữ, văn hoá, văn học, đất nước học Nga... tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các thành tựu mới của khoa học ngôn ngữ và sư phạm.

 

Kiến thức chuyên ngành:


+ Chuyên ngành Ngữ văn


- Có kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trong các lĩnh vực sử dụng ngoại ngữ nói chung và tiếng Nga nói riêng, có cơ sở chuyên ngành chắc chắn để không những sử dụng tốt tiếng Nga của mình mà có thể chuyển đổi dễ dàng sang nghiên cứu và sử dụng những ngoại ngữ khác nếu cần.


- Có kiến thức hiểu biết về lý thuyết ngôn ngữ tiếng Nga


- Có kiến thức hiểu biết về đất nước học Nga trên các lĩnh vực: lịch sử, địa lý, chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục, văn hóa;


- Có kiến thức cơ bản nền văn học Nga qua các thế kỷ, các tác giả và tác phẩm tiêu biểu ở từng thời kỳ và từng trường phái văn học;


+ Chuyên ngành Tiếng Nga Biên - Phiên dịch


- Có kiến thức cơ bản về lý thuyết dịch thuật;


- Có kiến thức về phương pháp thu thập và tiếp thu những kiến thức ngôn ngữ, phi ngôn ngữ trong quá trình hành vi dịch thuật;


+ Chuyên ngành Tiếng Nga Sư phạm:


- Có các kiến thức cơ bản về tâm lý, giáo dục, phương pháp dạy học tiếng Nga;


- Có một số kiến thức cơ bản làm các công việc của một giáo viên ở các bậc phổ thông;


Kỹ năng:


- Nghe, nói, đọc, viết thông thạo tiếng Nga trong giao tiếp.


- Báo cáo được các chuyên đề về ngôn ngữ, văn hoá, văn học Nga.


- Biết vận dụng những kiến thức ngôn ngữ đã học vào công tác và nghiên cứu.


+ Chuyên ngành Ngữ văn:


- Có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ vào việc nghiên cứu phân tích các thể loại văn bản tiếng Nga và nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ Nga-Việt;


- Có khả năng trình bày những nét cơ bản liên quan đến văn hoá, văn học Nga;


+Chuyên ngành Tiếng Nga Biên - Phiên dịch:


Về Phiên dịch: Có khả năng chính là "dịch đuổi" và chủ yếu hướng Nga-Việt; có khả năng nghe và ghi chép một phát ngôn bằng tiếng Nga kéo dài từ 08 đến 10 phút rồi trình bày lại ngay bằng tiếng Việt theo đúng nội dung, sắc thái ngôn bản gốc, với thời lượng tương đương.


Về Biên dịch: Có khả năng biên dịch hai chiều Nga -Việt và Việt - Nga các văn bản thông tin loại hình đại chung (báo chí), văn bản hành chính hay văn bản khoa học của một số chuyên ngành phổ thông (y tế, giáo dục, môi trường,...        ).


+ Chuyên ngành Tiếng Nga Sư phạm:


- Có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản về tâm lý, giáo dục, phương pháp dạy học vào các tình huống dạy học tiếng Nga;


- Có khả năng áp dụng những phương pháp mới và sử dụng các phần mền hỗ trợ giảng dạy và soạn giáo án điện tử theo chuẩn.


- Ngoài ra, mỗi sinh viên ngành Tiếng Nga, bên cạnh chuyên ngành được học, có thể đăng ký theo học các chuyên ngành khác trong cùng ngành học hoặc các ngành khác trong cùng khối ngành


Thái độ, hành vi:


- Có ý thức trách nhiệm công dân; Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; Có ý thức kỷ luật và tác phong hiện đại; Có khả năng làm việc nhóm.


- Có phương pháp làm việc khoa học; Biết phân tích và giải quyết các tình huống sư phạm một cách tích cực; Biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.


Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:


Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Nga, tùy theo từng chuyên ngành, có thể có các vị trí nghề nghiệp sau:


- Các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ-văn hoá trong và ngoài nước.


- Các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan công việc phiên dịch hay biên dịch;


- Các cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch và một số lĩnh vực khác;


- Có khả năng giảng dạy tại các trường Trung học phổ thông (đối với viên thuộc ngành sư phạm và sinh viên có chứng chỉ chuyên ngành sư phạm).


Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:


- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ sau đại học trong và ngoài nước..


+ Đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm có thể theo chuyên ngành "Lý thuyết và phương pháp giảng dạy", còn có thể học chuyên ngành "Ngôn ngữ" hoặc "Ngôn ngữ học ứng dụng";


+ Đối với sinh viên không thuộc ngành Sư phạm có thể theo học chuyên ngành "Ngôn ngữ" hoặc "Ngôn ngữ học ứng dụng"; nếu học chuyên ngành "Lý thuyết và phương pháp giảng dạy" thì phải học thêm một số học phần bổ túc thêm về chuyên ngành Sư phạm.


- Có khả năng tiếp thu các khoa học công nghệ mới, tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân và xã hội, cũng như nâng cao trình độ để tiếp nhận những ví trí quản lý ở các cơ quan, doanh nghiệp.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D1 19.5
Ngôn ngữ Nhật Thi tuyển D1 D2 D3 D4 D6 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Ngôn ngữ Pháp Thi tuyển D D1 13.5 13.5
Ngôn ngữ Trung Quốc Thi tuyển D1 D2 D3 D4 13.5 13.5 13.5 13.5
Quốc tế học Thi tuyển D1 13.5
Sư phạm Tiếng Anh Thi tuyển D1 21
Sư phạm tiếng Pháp Thi tuyển D1 D3 13.5 13.5
Sư phạm tiếng Trung Quốc Thi tuyển D1 D2 D3 D4 13.5 13.5 13.5 13.5
Việt Nam học Thi tuyển D1 D2 D3 D4 13.5 13.5 13.5 13.5

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...