Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!
236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, H.Từ Liêm

Website: http://www.htc.edu.vn -  ĐT: (04) 3756 1659 - Email: cddlhn@hn.vnn.vn
 

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Xét tuyển A 10
Xét tuyển A1, 10
Xét tuyển D1 10
Xét tuyển D3 10
Xét tuyển D4 10


Sau khi hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp ra trường, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chế biến món ăn) của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội phải đạt được:


Yêu cầu về kiến thức:


Kiến thức chung:


- Hiểu và trình bày được các kiến thức chung về giáo dục đại cương, các kiến thức ngành trong chương trình đào tạo cao đẳng quản trị kinh doanh.


- Mô tả được vị trí, vai trò của nhà hàng và dịch vụ kinh doanh ăn uống trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động kinh doanh ăn uống, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.


- Trình bày được các nguyên lý trong quản trị nói chung và quản trị kinh doanh nói riêng.


- Có kiến thức về ngoại ngữ cơ bản tương đương đương trình độ B.


Kiến thức chuyên ngành:


- Trình bày được nguyên lý, quá trình quản trị nói chung, quản trị con người, tài sản, tài chính, quản trị marketing trong kinh doanh ăn uống;


- Phân tích được các yêu cầu của các quy trình nghiệp vụ cơ bản: Chuẩn bị chế biến; vệ sinh khu vực chế biến; quy trình chế biến các loại nước dùng, món ăn chế biến từ thịt, rau, hải sản; các món ăn Âu, Á...


- Đọc, hiểu đúng công thức chế biến, yêu cầu cảm quan của các món ăn phổ biến.


- Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu ở bộ phận chế biến, mô tả được công dụng và những điểm cần chú ý của chúng khi sử dụng.


- Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ ăn uống và cách thức đánh giá chất lượng. Đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng.


- Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của nhà hàng, bộ phận chế biến món ăn.


- Nhận biết được các tình huống phát sinh, và phân tích được nguyên nhân mức độ của tình huống phát sinh trong chế biến món ăn. Vận dụng được những kiến thức chuyên môn đã học giải thích và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.


- Phân tích được các kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị kinh doanh, chuyên sâu về Quản trị tác nghiệp chế biến món ăn. Nắm vững các kiến thức và kỹ năng trong việc: quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh các sản phẩm ăn uống, quản trị chất lượng sản phẩm ăn uống, quản trị cơ sở vật chất, quản trị nhân lực, quản trị tài chính trong tác nghiệp chế biến món ăn.


- Có kiến thức về ngoại ngữ cơ bản tương đương trình độ B. Có kiến thức về ngoại ngữ chuyên ngành đáp ứng các yêu cầu về nghề nghiệp.


Kiến thức bổ trợ:


- Phân tích được tầm quan trọng của vệ sinh, an toàn thực phẩm và an toàn lao động trong quá trình chế biến. Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động.


- Trình bày được các kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như: Tổng quan du lịch khách sạn, xây dựng thực đơn, văn hóa ẩm thực, sinh lý dinh dưỡng, thương phẩm và an toàn thực phẩm…


Yêu cầu về kỹ năng:


Kỹ năng nghề nghiệp cơ bản:


- Quản lý thời gian làm việc hiệu quả.


- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường tương đương trình độ B. Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành đáp ứng các yêu cầu của công việc.


- Dự tính, hạn chế các tình huống phát sinh trong lĩnh vực mà mình tham gia. Có khả năng phân tích đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các tình huống trong quá trình chế biến món ăn. Đưa ra được các quyết định kỹ thuật trong phạm vi giới hạn chuyên môn đã được đào tạo.


- Đảm bảo vệ sinh, an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường… đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Thực hiện đúng các nguyên tắc về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy trong quá trình chế biến món ăn.


- Thực hiện được việc thanh quyết toán đúng các yêu cầu, quy định trong phạm vi công việc của mình.


- Có khả năng độc lập thực hiện các công việc trong phạm vi công việc được đào tạo và phạm vi trách nhiệm được quy định...


- Tổ chức công việc và tham gia làm việc theo nhóm, có khả năng phối hợp với những vị trí khác có liên quan trong công việc.


- Kiểm tra, giám sát chuyên môn và hướng dẫn kỹ thuật đối với nhân viên tác nghiệp, các nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ, khách hàng... trong phạm vi giới hạn chuyên môn được đào tạo.


- Thực hiện được các kỹ năng tin học văn phòng đáp ứng yêu cầu của công việc.


Kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu:


- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng được một số kế hoạch của các bộ phận hoặc kế hoạch chung trong bộ phận chế biến món ăn như: kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, kế hoạch tổ chức phục vụ tiệc, sự kiện…


- Thực hiện được các công việc liên quan đến quản trị marketing, quản trị nhân lực, quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật, quản trị chất lượng trong chế biến món ăn.


- Làm được các loại báo cáo, soạn thảo được văn bản thông dụng, soạn thảo được một số loại hợp đồng và tham gia ký kết hợp đồng với các nhà cung ứng nguyên liệu, thực phẩm... và hợp đồng phục vụ ăn uống cho khách hàng.


- Sử dụng, vận hành đúng, an toàn các loại trang thiết bị trong chế biến món ăn;


- Thực hiện được các công việc có liên quan đến nghiệp vụ chế biến món ăn như:


+ Xây dựng được các thực đơn phù hợp với các đối tượng khách cụ thể.


+ Xây dựng được định mức chế biến tại bộ phận, mua và bảo quản nguyên vật liệu chế biến đúng kỹ thuật.


+ Thực hiện việc sơ chế thực phẩm, nguyên liệu chế biến theo đúng các nguyên tắc quy trình kỹ thuật.


+ Chế biến được các món ăn chủ yếu để phục vụ khách trong các nhà hàng.


+ Phối hợp với bộ phận bàn trong quá trình phục vụ khách ăn uống.


- Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận, cá nhân có liên quan đến quá trình chế biến món ăn và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao kết quả hiệu quả kinh doanh.


Yêu cầu về thái độ:


- Hiểu biết cơ bản về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.


- Trung thực, đề cao lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trong công việc; có đủ sức khỏe để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.


- Có ý thức kỷ luật, chấp hành tốt các quy định tại nơi làm việc.


- Có ý thức cập nhật kiến thức thường xuyên, chủ động, sáng tạo trong công việc.


- Có tác phong chuyên nghiệp trong kinh doanh du lịch, thái độ hành vi cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ.


Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:


- Người học có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm việc tại bộ phận bếp trong các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở chế biến kinh doanh ăn uống thuộc mọi thành phần kinh tế với các chức danh: nhân viên bếp chính, trưởng ca, trưởng nhóm, có cơ hội trở thành bếp trưởng, cán bộ quản lý... tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc cụ thể.


- Người học có khả năng tạo lập doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực được đào tạo.


Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:


Có tiềm năng phát triển và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và dịch vụ đồng thời có khả năng tiếp tục học tập liên thông lên trình độ đại học đối với các ngành liên quan đến du lịch, khách sạn.

www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường CĐ Du lịch Hà Nội

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Hệ thống thông tin quản lí Xét tuyển A A1 D1 D3 D4 10 10 10 10 10
Kế toán Xét tuyển A A1 D1 D3 D4 10 10 10 10 10
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Xét tuyển A A1, D1 D3 D4 10 10 10 10 10
Quản trị khách sạn Xét tuyển A A1, D1 D3 D4 10 10 10 10 10
Quản trị kinh doanh Xét tuyển A A1, D1 D3 D4 10 10 10 10 10
Tài chính - Ngân hàng Xét tuyển A A1 D1 D3 D4 10 10 10 10 10
Tiếng Anh Xét tuyển D1 10
Việt Nam học Xét tuyển C D1 D3 D4 11 10 10 10
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Hướng dẫn du lịch Xét tuyển
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển
Kỹ thuật chế biến món ăn Xét tuyển
Nghiệp vụ lễ tân Xét tuyển
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Xét tuyển

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...