Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Bậc đào tạo: Đại học

Trâu Qùy, Hà Nội, H.Gia Lâm

Điện thoại: (04) 3827 6346 - Email: webmaster@hua.edu.vn - Website: http://www.hua.edu.vn

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Thi tuyển A 15.5
Thi tuyển B 16.5


Chương trình được xây dựng dựa vào cách tiếp cận mới trong đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp hiện đang được áp dụng ở các nước châu âu và các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Với chương trình đào tạo này sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ được trang bị và cập nhật một cách tốt nhất các kiến thức và kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực được đào tạo.


Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên ngành này phải đạt được:


Kiến thức


- Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh


- Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành


- Kiến thức tin học tối thiểu đạt trình độ B. Sử dụng thành thạo tin học chuyên ngành


- Trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 400 hoặc tương đương


- Kiến thức chuyên môn: Tích lũy đầy đủ khối lượng kiến thức chương trình toàn khóa quy định cho ngành Công nghệ Rau Hoa Quả và Cảnh quan


- Có khả năng ứng dụng và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực Công nghệ Rau Hoa Quả và Cảnh quan.


Kỹ năng, khả năng:


- Có kỹ năng giao tiếp với các nhà chuyên môn, lãnh đạo, nông dân và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh khi cần thiết


- Có khả năng hiểu biết các vấn đề xã hội liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có hành động và cư xử hợp lý.


- Có khả năng chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất


- Có khả năng lập kế hoạch và giải quyết vấn đề một cách độc lập hoặc thông qua  hình thức làm việc theo nhóm, thể hiện khả năng lãnh đạo của mình


- Có khả năng phát hiện vấn đề, thiết kế và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghề làm vườn


- Có khả năng ứng dụng kỹ thuật và kiến thức của nghề làm vườn để sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường


- Có khả năng nghiên cứu thị trường nội địa và thế giới đối với các sản phẩm nghề làm vườn và tính toán hiệu quả kinh tế


- Có kỹ năng thiết kế cảnh quan.


Phẩm chất chính trị, nhân văn và sức khỏe


- Có lập trường chính trị-tư tưởng vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc


- Có nhận thức về các vấn đề kinh tế, pháp luật, xã hội và văn hóa


- Có ý thức, năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn


- Đảm bảo sức khỏe phục vụ công tác.


Vị trí công tác và nơi làm việc


Vị trí công tác:
Cán bộ kỹ thuật, tư vấn, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan.


Nơi làm việc:


- Các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, xí nghiệp có liên quan đến Rau Hoa Quả và cảnh quan


- Các viện, trung tâm nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến Rau Hoa Quả và cảnh quan


- Cơ sở giáo dục đào tạo: các trường đại học, cao đẳng, trường Trung học chuyên nghiệp…


- Các hôi/hiệp hội nghề nghiệp


- Tự tạo lập công việc sản xuất và dich vụ trong lĩnh vực Rau Hoa Quả và cảnh quan.

 

www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Bảo vệ thực vật Thi tuyển A B 15.5 16.5
Chăn nuôi Thi tuyển A B 15.5 16.5
Công nghệ sau thu hoạch Thi tuyển A B 15.5 16.5
Công nghệ sinh học Thi tuyển A B 15.5 16.5
Công nghệ thông tin Thi tuyển A 15.5
Công nghệ thực phẩm Thi tuyển A B 15.5 16.5
Công thôn Thi tuyển A 15.5
Kế toán Thi tuyển A D1 15.5 16
Khoa học cây trồng Thi tuyển A B 15.5 16.5
Khoa học đất Thi tuyển A B 15.5 16.5
Khoa học Môi trường Thi tuyển A B 15.5 16.5
Kĩ thuật cơ khí Thi tuyển A 15.5
Kĩ thuật điện, điện tử Thi tuyển A 15.5
Kinh doanh nông nghiệp Thi tuyển A D1 15.5 16
Kinh tế Thi tuyển A D1 15.5 16
Kinh tế nông nghiệp Thi tuyển A D1 15.5 16
Nông nghiệp Thi tuyển A B 15.5 16.5
Nuôi trồng thủy sản Thi tuyển A B 15.5 16.5
Phát triển nông thôn Thi tuyển A B 15.5 16.5
Quản lí đất đai Thi tuyển A B 15.5 16.5
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A D1 15.5 16
Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp Thi tuyển A B 15.5 16.5
Thú y Thi tuyển A B 15.5 16.5
Xã hội học Thi tuyển
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật cơ khí Xét tuyển A 10
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Xét tuyển A 10
Công nghệ kĩ thuật môi trường Xét tuyển A B 10 11
Dịch vụ thú y Xét tuyển A B 10 11
Khoa học cây trồng Xét tuyển A B 10 11
Quản lí đất đai Xét tuyển A B 10 11

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...