Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Công nghệ thông tin Bậc đào tạo: Đại học

Số 178 đường Võ Thị Sáu, phường 8, Bạc Liêu, TP.Bạc Liêu

Trường Đại học Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 178 đường Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: (0781) 3 822653

Email: mail@blu.edu.vn

Website: www.blu.edu.vn

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Thi tuyển A 13
Thi tuyển A1 13


Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Nắm chắc các kiến thức cơ sở cơ bản và kiến thức chuyên ngành, có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn về khoa học Công nghệ thông tin


Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, chú trọng rèn luyện kỹ năng và năng lực thực hiện công tác chuyên môn, có khả năng tìm kiếm và tham gia sáng tạo việc làm.


Cung cấp đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật tiếp cận với Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Bạc Liêu, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới nề kinh tế nước nhà.


Chuẩn đầu ra:

Kiến thức


- Có các hiểu biết cơ bản về khoa học tự nhiên, lịch sử, văn hóa, xã hội và nhân văn;


- Có hiểu biết về lý luận chính trị; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước.


- Có kiến thức nền tảng về công nghệ phần mềm như lập trình, thiết kế, cài đặt.


- Nắm được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy tính và mạng máy tính.


- Nắm được các nguyên lý tiếp cận và xử lý thông tin, biết phân tích, xử lý các mô hình dữ liệu. Có kiến thức nền tảng về công nghệ phần mềm, quản lý dự án tin học


- Có năng lực chuyên môn và năng lực ngoại ngữ để tự học, tự nghiên cứu.


Kỹ năng


- Biết sử dụng các công nghệ để cài đặt, quản lý các hoạt động sản xuất phần mềm.


- Biết cài đặt, quản trị hệ thống số, mạng máy tính vừa và nhỏ.


- Có khả năng sử dụng các công cụ của các hệ quản trị và các ngôn ngữ lập trình quản lý cũng như biết xây dựng chương trình quản lý hệ thống thông tin.


- Có khả năng giao tiếp cơ bản và đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.


- Có kỹ năng về giao tiếp và truyền thông, có kỹ năng làm việc nhóm.


- Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Hệ thống thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin của xã hội. Xây dựng được các hệ thống thông tin cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ.


Thái độ


- Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và các qui định của tổ chức làm việc;Có ý thức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chuyên nghiệp và tự tin trong công việc;


- Có lòng yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp;


- Năng động, sáng tạo, cầu tiến trong công việc.


- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ.


Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp


- Có thể làm các công việc tư vấn thiết kế, vận hành, bảo trì gia công các phần mềm, các giải pháp xử lý thông tin, các hệ thống mạng tại các cơ quan, công ty, xí nghiệp, bệnh viện, trường học.


- Có thể giảng dạy môn Tin học tại các trường trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông.

 

www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường Đại học Bạc Liêu

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Bảo vệ thực vật Thi tuyển A A1 B 13 13 14
Chăn nuôi Thi tuyển A A1 B 13 13 14
Kế toán Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D1 13.5
Nuôi trồng thuỷ sản Thi tuyển A A1 B 13 13 14
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Sư phạm Toán học Thi tuyển A A1 13 13
Tài chính - Ngân hàng Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam Thi tuyển C 14
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ thông tin Thi tuyển A A1 10 10
Giáo dục Mầm Non Thi tuyển
Giáo dục Tiểu học Thi tuyển C 11
Kế toán Thi tuyển A A1 D1 10 10 10
Nuôi trồng thuỷ sản Thi tuyển A A1 B 10 10 11
Sư phạm Lịch sử Thi tuyển C 11
Sư phạm Tiếng Anh Thi tuyển D1 10
Sư phạm Toán học Thi tuyển A A1 10 10

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...