Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Sư phạm Vật lý Bậc đào tạo: Cao đẳng

273 An Dương Vương, phường 3, TP.HCM, Q.5

Điện thoại:(08) 3835 4409 - 3835 2309 - Email: p_daotao@sgu.edu.vn - Website: www.sgu.edu.vn

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Xét tuyển A 0
Xét tuyển A1 0


Chương trình đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành Sư phạm Vật lý nhằm giúp sinh viên có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn Vật lí ở trường Trung học cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Trung học cơ sở về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.


Tốt nghiệp ra trường, sinh viên ngành này sẽ có được:


Yêu cầu về kiến thức:


Kiến thức chung:


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac- Lênin


- Tư tưởng Hồ Chí Minh


- Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam


Kiến thức cơ sở:


- Toán Học


- Co, nhiệt, điện, quang, vật lý nguyên tử hạt nhân.


Kiến thức chuyên ngành:


- Vật lý, lý Thuyết (cơ lý thuyết, nhiệt động cơ học,…)


- Vật lý ứng dụng ( kỹ thuật điện, điện tử đại cương,…)


- Phương pháp dạy học vật lý trung học cơ sở


Kiến thức bổ trợ:


- Tin học: Có trình độ tin học tương đương A và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.


- Có khả năng sử dụng một số phần mền toán thông dụng ( Maple hoặc matlab)  hỗ trợ công tác chuyên môn và nghiệp vụ.


- Ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh tương đương B hoặc Toeic 300


Yêu Cầu về kỹ năng:


- Tiến hành các thí nghiệm có liên quan đến giảng dạy


- Sử dụng các phương tiện hiện đại phục vụ cho giảng dạy


- Phân tích chương trình, nội dung sách giáo khoa, lập kế hoạch giảng dạy theo tuần, học kỳ, năm học.


- Soạn giáo án, vận dụng các phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh trên lớp.


- Ngôn ngữ diễn đạt và chử viết chuẩn.


- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử có hiệu quả với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp.


Yêu cầu về thái độ:


- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước


- Có ý thức tổ chức kỹ luật lao động, tôn trọng nội quy của nhà trường, cuả ngành giáo dục.


- Có khả năng làm việc theo nhóm, thái độ cầu tiến


- Có đạo đức nghề nghiệp và tâm huyết với nghề sư phạm.


- Có đủ sức khỏe để làm việc.


Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:


-
Giảng viên giảng dạy môn vật lý ở trường trung học cơ sở


- Có khả năng làm việc tại phòng thí nghiệm vật lý ở trương trung học cơ sở.


Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp


- Có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học


- Có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ đại học.


www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường Đại học Sài Gòn

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông Thi tuyển A A1 D1 16 16 16
Công nghệ kĩ thuật môi trường Thi tuyển A A1 B - - -
Công nghệ thông tin Thi tuyển A A1 D1 18.5 18.5 18.5
Giáo dục chính trị Thi tuyển A A1 C D1 14 14 15 14
Giáo dục Mầm non Thi tuyển M 18.5
Giáo dục tiểu học Thi tuyển A A1 C D1 19.5 19.5 - 20
Kế toán Thi tuyển A A1 D1 18.5 18.5 18.5
Khoa học môi trường Thi tuyển A A1 B 17.5 17.5 19
Kĩ thuật điện tử, truyền thông Thi tuyển A A1 D1 16.5 16.5 16.5
Ngôn ngữ Anh (Thương mại - Du lịch) Thi tuyển D1 20
Quản lí giáo dục Thi tuyển A A1 B C D1 - - - - -
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A A1 D1 18.5 18.5 18.5
Quản trị văn phòng Thi tuyển A1 C D1 - - -
Sư phạm Âm nhạc Thi tuyển N 35
Sư phạm Địa lý Thi tuyển A A1 C 15 15 16
Sư phạm Hóa học Thi tuyển A 21
Sư phạm Lịch sử Thi tuyển C 16
Sư phạm Mỹ thuật Thi tuyển H 28
Sư phạm Ngữ văn Thi tuyển C D1 - -
Sư phạm Sinh học Thi tuyển B C D1 18 18 18
Sư phạm Tiếng Anh Thi tuyển D1 20
Sư phạm Toán học Thi tuyển A A1 22 22
Sư phạm Vật lý Thi tuyển A A1 19 19
Tài chính - Ngân hàng Thi tuyển A A1 D1 17.5 17.5 17.5
Toán ứng dụng Thi tuyển A A1 D1 16 16 17
Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) Thi tuyển A1 C D1 17 18 17
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Xét tuyển A A1 D1 - - -
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông Xét tuyển A A1 D1 - - -
Giáo dục công dân Xét tuyển C D1 - -
Giáo dục Mầm non Xét tuyển M -
Giáo dục tiểu học Xét tuyển A A1 C D1 - - - -
Quản trị văn phòng Xét tuyển A1 C D1 - - -
Sư phạm Âm nhạc Xét tuyển N -
Sư phạm Địa lý Xét tuyển A A1 C - - -
Sư phạm Hóa học Xét tuyển A -
Sư phạm Kinh tế gia đình Xét tuyển A A1 B C D1 - - - - -
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp Xét tuyển A A1 B D1 - - - -
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp Xét tuyển A A1 B D1 - - - -
Sư phạm Lịch sử Xét tuyển C -
Sư phạm mỹ thuật Xét tuyển H -
Sư phạm Ngữ văn Xét tuyển C D1 - -
Sư phạm Sinh học Xét tuyển B -
Sư phạm tiếng Anh Xét tuyển D1 -
Sư phạm Toán học Xét tuyển A A1 - -
Thư ký văn phòng Xét tuyển A1 C D1 - - -

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...