Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Đông phương học Bậc đào tạo: Đại học

Số 10, Huỳnh Văn Nghệ (tỉnh lộ 24), phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai, TP.Biên Hòa

Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng

Số 10, Huỳnh Văn Nghệ (tỉnh lộ 24), phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:  (061) 3 952 778

Email: tuyensinh@lhu.edu.vn

Website:  www.lhu.edu.vn

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Thi tuyển C 14
Thi tuyển D1 13.5

 

Ngành Đông Phương học với các chuyên ngành Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc đào tạo Cử nhân ngành Đông Phương học có thể đảm nhận các vị trí như: Phiên - Biên dịch, Thư ký văn phòng, Hướng dẫn viên du lịch, giáo viên dạy Ngoại ngữ theo chuyên ngành,… sau khi tốt nghiệp ra trường.

 

Ngoài chuẩn kiến thức chung mà sinh viên ngành Đông Phương học cần nắm như:

 

- Kiến thức căn bản về giáo dục đại cương, những yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên năm cuối phải lao động thực tế tại Doanh nghiệp 6 tháng,

 

- Sinh viên có điểm trung bình chung toàn khoá từ 7 trở lên phải nghiên cứu Khoa học từ những đề tài thực tế tại các Doanh nghiệp.

 

- Người học có ý thức, trách nhiệm công dân, Có thái độ, đạo đức nghề nghiệp, Có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, Có đúc kết kinh nghiệm làm việc, hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

 

Ngành Đông Phương học còn có những yêu cầu riêng về kiến thức, kỹ năng của từng chuyên ngành: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

 

* Chuyên ngành Nhật Bản học:


Về kiến thức.

 

- Nắm được kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo – Nhật bản học.

 

- Có kiến thức về văn học, địa lý và lịch sử Nhật Bản.

 

- Có kiến thức về văn hóa xã hội Nhật Bản, về nền kinh tế và các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, về chính trị và các chính sách đối ngoại Nhật Bản.

 

- Có kiến thức về tiếng Nhật hiện đại dùng trong giao tiếp và biên - phiên dịch các văn bản tiếng Nhật hiện đại.

 

- Có kiến thức về văn phạm và từ vựng để tham dự kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Khi tốt nghiệp sinh viên đạt trình độ Nikyu (cấp 2).

 

- Có trình độ A tin học, trình độ ngoại ngữ - tiếng Nhật (trình độ Nikyu - cấp 2)

 

Về kỹ năng


- Có kỹ năng nghe hiểu, nói khi giao tiếp với người Nhật Bản.

 

- Có kỹ năng đọc hiểu và phát âm chuẩn tiếng Nhật.

 

- Có kỹ năng viết đúng cấu trúc ngữ pháp để soạn thảo các loại văn bản tiếng Nhật – tiếng Việt.

 

- Có kỹ năng biên - phiên dịch các loại văn bản tiếng Nhật và tiếng Việt.

 

Khi ra trường, sinh viên có thể làm việc ở các cơ quan văn hoá, giáo dục, du lịch, các xí nghiệp liên doanh với Nhật Bản  hay giảng dạy ở các trường Đại học, các Trung tâm tiếng Nhật,… với vị trí công việc là thư ký văn phòng, biên – phiên dịch, hoặc nhân viên quản lý.

 

* Chuyên ngành Trung Quốc học:

 

Kiến thức

 

- Nắm được kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo – Trung Quốc  học.

 

- Có kiến thức về văn học, địa lý và lịch sử Trung Quốc.

 

- Có kiến thức về văn hóa xã hội Trung Quốc., về nền kinh tế và các lĩnh vực khoa học kỹ thuật Trung Quốc, về chính trị và các chính sách đối ngoại Trung Quốc.

 

Kiến thức Tiếng Trung

 

- Có kiến thức về tiếng Trung hiện đại dùng trong giao tiếp và biên - phiên dịch các văn bản tiếng Trung hiện đại.

 

- Có kiến thức về văn phạm và từ vựng để tham dự kỳ thi Hán ngữ quốc tế HSK.

 

- Có kiến thức về văn tự Hán cổ của người Trung Quốc để hiểu và dịch các văn bản Hán cổ Trung Quốc.

 

- Sinh viên tốt nghiệp phải có chứng chỉ quốc tế HSK cấp 6.

 

Kỹ Năng


-  Có kỹ năng nghe hiểu, nói khi giao tiếp với người Trung Quốc.

 

- Có kỹ năng đọc hiểu và phát âm chuẩn tiếng Trung.

 

- Có kỹ năng viết đúng cấu trúc ngữ pháp để soạn thảo các loại văn bản tiếng Trung – tiếng Việt.

 

-  Có kỹ năng biên - phiên dịch các loại văn bản tiếng Trung và tiếng Việt.

 

Khi học xong, sinh có cơ hội xin việc ở các cơ quan văn hoá, giáo dục, du lịch, các xí nghiệp liên doanh với Trung Quốc hay giảng dạy ở các trường Đại học, các Trung tâm tiếng Trung.

 

Vị trí công việc: làm thư ký văn phòng, biên – phiên dịch, nhân viên quản lý.

 

* Chuyên ngành Hàn Quốc học:

Kiến thức

 

- Nắm được kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo – Hàn Quốc học.

 

- Có trình độ A tin học.

 

= Có trình độ ngoại ngữ  - tiếng Hàn (tương đương cấp 4 TOPIK)

 

- Có kiến thức về văn học, địa lý và lịch sử Hàn Quốc.

 

- Có kiến thức về văn hóa xã hội Hàn Quốc.

 

- Có hiểu biết về nền kinh tế và các lĩnh vực khoa học kỹ thuật Hàn Quốc.

 

- Có hiểu biết về chính trị và các chính sách đối ngoại Hàn Quốc.

 

- Có kiến thức về tiếng Hàn hiện đại dùng trong giao tiếp và biên - phiên dịch các văn bản tiếng Hàn hiện đại.

 

- Có kiến thức về văn phạm và từ vựng để tham dự kỳ thi năng lực tiếng Hàn Quốc tế - TOPIK.

 

- Sinh viên tốt nghiệp Đại học phải có bằng cấp 4 TOPIK.

 

Kỹ năng

 

-  Có kỹ năng nghe hiểu, nói khi giao tiếp với người Hàn Quốc.

 

-  Có kỹ năng đọc hiểu và phát âm chuẩn tiếng Hàn.

 

- Có kỹ năng viết đúng cấu trúc ngữ pháp để soạn thảo các loại văn bản tiếng Hàn – tiếng Việt.

 

- Có kỹ năng biên - phiên dịch các loại văn bản tiếng Hàn và tiếng Việt.

 

Người học ngành này có cơ hội xin việc ở các cơ quan văn hoá, giáo dục, du lịch, các xí nghiệp liên doanh với Hàn Quốc hay giảng dạy ở các trường Đại học, các trung tâm tiếng Hàn… làm thư ký văn phòng, biên – phiên dịch, nhân viên quản lý.

 

www,edunet.com.vn

Nguồn: Trường Đại học Lạc Hồng

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật cơ khí Thi tuyển A A1 - -
Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng Thi tuyển A A1 V - - -
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Thi tuyển A A1 - -
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông Thi tuyển A A1 13 13
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hoá Thi tuyển A A1 - -
Công nghệ kĩ thuật hoá học Thi tuyển A B - -
Công nghệ sinh học Thi tuyển A B - -
Công nghệ thông tin Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Công nghệ thực phẩm Thi tuyển A B - -
Dược học Thi tuyển A B - -
Kế toán Thi tuyển A A1 D1 - - -
Khoa học môi trường Thi tuyển A B - -
Kinh tế Thi tuyển A A1 D1 - - -
Luật kinh tế Thi tuyển A A1 D1 - - -
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D1 13.5
Ngôn ngữ Trung Quốc Thi tuyển D1 -
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Tài chính - Ngân hàng Thi tuyển A A1 D1 - - -
Việt Nam học Thi tuyển C D1 - -
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí Xét tuyển
Công nghệ hoá hữu cơ Xét tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Xét tuyển
Điện công nghiệp và dân dụng Xét tuyển
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển
Tin học ứng dụng Xét tuyển
Xây dựng dân dụng và công nghiệp Xét tuyển

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...