Ngành Sư phạm tiếng Anh Bậc đào tạo: Đại học

Đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, Q.Cầu Giấy

Website: www.ulis.vnu.edu.vn - ĐT: (04) 37547269, 37548111

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Thi tuyển D1 30
Chưa có giới thiệu của ngành này

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Ngôn ngữ Ả Rập Thi tuyển D1 -
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D1 30
Ngôn ngữ Đức Thi tuyển D1 D5 24 24
Ngôn ngữ Hàn Quốc Thi tuyển D1 28
Ngôn ngữ Nga Thi tuyển D1 D2 24 24
Ngôn ngữ Nhật Thi tuyển D1 D6 29.5 29.5
Ngôn ngữ Pháp Thi tuyển D1 D3 25.5 25.5
Ngôn ngữ Trung Quốc Thi tuyển D1 D4 28 28
Sư phạm Tiếng Đức Thi tuyển D1 D5 - -
Sư phạm Tiếng Nga Thi tuyển D1 D2 24 24
Sư phạm Tiếng Nhật Thi tuyển D1 D6 29.5 29.5
Sư phạm Tiếng Pháp Thi tuyển D1 D3 24 24
Sư phạm Tiếng Trung Quốc Thi tuyển D1 D4 24 24

Loading...