Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Kế toán doanh nghiệp Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Khu phố 12, TT. Liên Nghĩa, Lâm Đồng, H.Đức Trọng
ĐT: (063) 3 647 067 - Email: tcquocviet@gmail.com - Website: www.quocviet.edu.vn

Khi học xong một chuyên ngành học sinh có thể xin việc làm tại các Doanh nghiệp (đối với kế toán DNSX) hoặc tại các đơn vị, cơ quan hành chính sự nghiệp (đối với kế toán HCSN) thuộc các thành phần kinh tế với nhiệm vụ của 1 kế toán viên.

 

Khi học xong một chuyên ngành học sinh có thể xin việc làm tại các Doanh nghiệp (đối với kế toán DNSX) hoặc tại các đơn vị, cơ quan hành chính sự nghiệp (đối với kế toán HCSN) thuộc các thành phần kinh tế với nhiệm vụ của 1 kế toán viên.

 

Sau một số năm có thể phụ trách bộ phận kế toán hoặc kế toán trưởng đối với các đơn vị vừa và nhỏ.

 

Trong quá trình học, học sinh được học 35 đến 37 học phần tỷ lệ thực hành khoảng 48%, ra trường học sinh có thể vào làm việc được ngay đúng chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo tại trường.

 

II. Mục tiêu đào tạo:

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

 

1. Về kiến thức:

- Có những hiểu biết và nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về khoa học tự nhiên và xã hội đủ để tiếp thu kiến thức khoa học cơ sở và chuyên ngành.

 

- Có những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội, khoa học kế toán, khoa học tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

 

- Thực hành thành thạo các nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề chuyên môn kế toán, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong các doanh nghiệp.

 

2.Về kỹ năng:

- Thành thạo trong việc định khoản các nghiệp vụ kinh tế, biết lập các loại chứng từ kế toán, tập hợp chứng từ, lập và ghi chép sổ sách kế toán, tính toán chi phí, xác định được giá thành sản phẩm, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 

-  Phân tích được tình hình tài chính của doanh nghiệp và đưa ra giải pháp, đề xuất ý kiến với lãnh đạo doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, đúng luật.

 

- Biết sử dụng các thiết bị văn phòng, đặt biệt sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, làm kế toán bằng Excel và biết sử dụng các phần mềm kế toán hiện hành, co biện pháp quản lý tài sản của doanh nghiệp.

 

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm có hiệu quả.

 

3. Về thái độ:

- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chấp hành chính sách, đường lối và pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

 

- Có ý thức trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hoá của dân tộc.

 

- Có phương pháp làm việc khoa học, có khả năng giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn công việc, đúc rút được những kinh nghiệm thiết thực, hình thành năng lực tư duy có tính sáng tạo, linh hoạt cao.

 

- Có ý thức học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc, chấp hành nội quy học tập của trường.

 

4.  Trình độ ngoại ngữ:

- Có trình độ tiếng Anh tương đương

 

5. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Là một nhân viên kế toán trong các loại hình doanh nghiệp.

 

- Có khả năng làm ở bất kỳ vị trí kế toán nào: kế toán tổng hợp, kế toán công nợ, kế toán vốn bằng tiền, kế toán thuế....

 

- Có khả năng lập được các báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quy định hiện hành.

 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng phát triển chuyên môn và thích ứng với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, tình hình sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hội nhập.

 

- Có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu liên thông lên cao đẳng, đại học.

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Quản lý và kinh doanh du lịch Xét tuyển
Tin học ứng dụng Xét tuyển

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...