Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Sư phạm Tin học Bậc đào tạo: Đại học

459 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng, Q.Liên Chiểu

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu,  thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 841323 – Fax: (0511)  3 842953
Email: ued@dce.udn.vn
Website: http://www.ued.udn.vn

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Thi tuyển A 14.5
Thi tuyển A1 14.5


Đào tạo cử nhân Sư phạm Tin học nhằm giúp sinh viên có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo việc tổ chức dạy học môn Tin học cho các lớp trung học phổ thông cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trung học phổ thông về quy mô, chất lượng, hiệu quả phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn tin học.


Sau khi hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp ra trường, sinh viên nganh này sẽ có được:


* Về kiến thức:


- Có kiến thức cơ bản về khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.


- Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng, rèn luyện thể chất; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.


- Có trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ B.


- Có kiến thức về quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo.


- Hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ sư phạm, bao gồm các kiến thức cơ bản về tâm lý học, giáo dục học và lý luận dạy học môn tin học, chương trình tin học bậc trung học phổ thông, sử dụng thành thạo đồ dùng dạy học, các phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh.


- Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tin học, đáp ứng tốt việc dạy học tin học ở trường phổ thông và tiếp tục học lên các bậc học cao hơn. Có khả năng thiết kế tốt và sử dụng thành thạo các giáo án điện tử, khai thác internet.


- Có khả năng nghiên cứu tin học và phát triển phần mềm và các lĩnh vực thuộc công nghệ thông tin.


Về kỹ năng:


- Có thể xây dựng kế hoạch, thiết kế hồ sơ giảng dạy cần thiết đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ của một người giáo viên bậc trung học phổ thông.


- Có thể thực hiện tốt công tác quản lý lớp học, công tác chủ nhiệm lớp, có kỹ năng giao tiếp sư phạm và xử lý tốt các tình huống sư phạm.


- Có kỹ năng tự học suốt đời, làm việc độc lập và làm việc hợp tác theo nhóm.


- Có kỹ năng thực hiện, đánh giá, sử dụng các nguyên tắc quản lý hệ thống thông tin để giải quyết các vấn đề thực tiễn.


Về thái độ:


- Có ý thức trách nhiệm công dân, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong mẫu mực của người giáo viên, có lòng yêu nghề, tận tụy vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.


- Có phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp và xã hội.


- Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng, giữ vững sự phát triển của cá nhân luôn theo sát sự phát triển của công nghệ thông tin.


Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:


- Có thể làm công tác giảng dạy tin học tại các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các trung tâm tin học và phát triển phần mềm trong cả nước.


- Có thể làm công tác giảng dạy tin học tại các trường đại học và cao đẳng trong cả nước nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ và năng lực cao hơn.


- Có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu giáo dục, nghiên cứu công nghệ thông tin.


- Có thể làm chuyên viên và quản lý tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các cơ sở khác trong xã hội.


Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


- Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực tin học, Phương pháp giảng dạy tin học, quản lý giáo dục ở trong và ngoài nước.


- Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học giáo dục ở các cấp khác nhau.


www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Báo chí Thi tuyển C D1 17.5 17
Công nghệ sinh học Thi tuyển B 18.5
Công nghệ thông tin Thi tuyển A A1 16 16
Công tác xã hội Thi tuyển C D1 14 13.5
Địa lý học Thi tuyển C 14
Địa lý tự nhiên Thi tuyển A B 13 14
Giáo dục Chính trị Thi tuyển C D1 14 13.5
Giáo dục Mầm non Thi tuyển M 18
Giáo dục Tiểu học Thi tuyển D1 17
Hóa học Thi tuyển A 17
Khoa học môi trường Thi tuyển A 14.5
Quản lí tài nguyên và Môi trường Thi tuyển B 18
Sư phạm Địa lý Thi tuyển C 15.5
Sư phạm Hóa học Thi tuyển A 22
Sư phạm Lịch sử Thi tuyển C 16
Sư phạm Ngữ văn Thi tuyển C 17
Sư phạm Sinh học Thi tuyển B 18.5
Sư phạm Toán học Thi tuyển A A1 22.5 22
Sư phạm Vật lý Thi tuyển A 20.5
Tâm lý học Thi tuyển B C 14 14
Toán ứng dụng Thi tuyển A A1 15.5 15.5
Văn hóa học Thi tuyển C 14
Văn học Thi tuyển C 14.5
Vật lý học Thi tuyển A 13
Việt Nam học Thi tuyển C D1 14 13.5
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Sư phạm Âm nhạc Xét tuyển

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...