Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Giáo dục Thể chất Bậc đào tạo: Đại học

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM, TP.HCM, Q.Thủ Đức

Điện thoại: (08) 3 896 0322  - Fax: (08) 3 896 0319 - Email: lienhe@dhtdtthcm.edu.vn - Website: http://www.dhtdtthcm.edu.vn

 

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Thi tuyển T 17.5

 

Chương trình đào tạo của ngành Giáo dục thể chất trình độ đại học trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên ngành, đặc biệt là môn chuyên sâu như: luật thi đấu, công tác trọng tài, có kiến thức về công tác tổ chức thi đấu các môn thể thao trong trường học, có khả năng thực hành tất cả các môn thể thao có trong chương trình đào tạo, thực hiện chương trình đào tạo, hoạt động dạy học và tổ chức kiểm tra đánh giá nội dung môn giáo dục thể chất trong trường học.

 

Mục tiêu đào tạo cụ thể:

 

Kiến thức:


- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

- Kiến thức đại cương có liên quan đến chuyên ngành, nhằm chuẩn bị cho sinh viên có đủ tiềm lực tiếp thu khối kiến thức chuyên ngành.

 

- Kiến thức cơ bản, nền tảng của lĩnh vực sư phạm và hoạt động TDTT, lý luận và phương pháp giảng dạy, huấn luyện các môn thể thao phổ cập.

 

- Có kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học để tổ chức và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Giáo dục Thể chất, huấn luyện thể thao….

 

- Có kiến thức chuyên ngành, đặc biệt là môn chuyên sâu: luật thi đấu, công tác trọng tài. có kiến thức về công tác tổ chức thi đấu các môn thể thao trong trường học.

 

- Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, huấn luyện và nghiên cứu khoa học giáo dục thể chất, thể dục thể thao.

 

- Bước đầu sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp và đọc tài liệu tham khảo chuyên ngành TDTT.

 

Kỹ năng:

 

- Thực hiện chương trình đào tạo, hoạt động dạy học và tổ chức kiểm tra đánh giá nội dung môn giáo dục thể chất (Thể dục).

 

- Có kỹ năng thực hành tất cả các môn thể thao có trong chương trình đào tạo.

 

- Tổ chức, triển khai và quản lý các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường.

 

- Triển khai và thực hiện được các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao.

 

- Có kỹ năng ứng xử với học sinh và đồng nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục và xử lý tốt các tình huống sư phạm trong quá trình giảng dạy, huấn luyện.

 

- Khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên phải đạt tiêu chuẩn vận động viên cấp 2 và cấp 3 ở một số môn thể thao.

 

Thái độ:

 

- Thấm nhuần thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, biết tôn trọng học.

 

- Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục.

 

- Có khả năng hợp tác, làm việc hiệu quả, có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết công việc độc lập. tự hoàn thiện năng lực nghề nghiệp người giáo viên thể dục thể thao.

 

Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

 

- Có trình độ đại học, có khả năng thực hiện tốt chương trình môn học Giáo dục Thể chất ở các bậc học thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân, có tiềm lực đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục. tham gia các hoạt động thể dục thể thao trong và ngoài ngành.

 

- Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sỹ và tiến sỹ.

 

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP. HCM

 

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Huấn luyện thể thao Thi tuyển T 18
Quản lí thể dục thể thao Thi tuyển T 19.5
Y sinh học thể dục thể thao Thi tuyển T 16

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...