Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Luật Bậc đào tạo: Đại học

Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Lâm Đồng, TP.Đà Lạt

Trường Đại học Đà Lạt

Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, TP. Đà Lạt

Điện thoại: (063) 3 822 246

Website: www.dlu.edu.vn

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Thi tuyển C 16
Chưa có giới thiệu của ngành này

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông Thi tuyển A A1 14 -
Công nghệ sau thu hoạch Thi tuyển A B 13 14
Công nghệ Sinh học Thi tuyển A B 14 14
Công nghệ thông tin Thi tuyển A A1 14 -
Công tác xã hội Thi tuyển C D1 14 13.5
Đông phương học Thi tuyển C D1 14 13.5
Hóa học Thi tuyển A 14
Kế toán Thi tuyển A A1 14 -
Khoa học môi trường Thi tuyển A B 14 14
Kĩ thuật hạt nhân Thi tuyển A A1 21.5 -
Lịch sử Thi tuyển C 14
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D1 15
Nông học Thi tuyển B 14
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Thi tuyển D1 13.5
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A A1 D1 14 - 13.5
Quốc tế học Thi tuyển C D1 14 13.5
Sinh học Thi tuyển B 14
Sư phạm Hóa học Thi tuyển A 19.5
Sư phạm Lịch sử Thi tuyển C 14
Sư phạm Ngữ văn Thi tuyển C 18
Sư phạm Sinh học Thi tuyển B 16.5
Sư phạm Tiếng Anh Thi tuyển D1 20
Sư phạm Tin học Thi tuyển A A1 20 -
Sư phạm Toán học Thi tuyển A A1 20 -
Sư phạm Vật lý Thi tuyển A A1 16.5 -
Toán học Thi tuyển A A1 16 -
Văn hóa học Thi tuyển C D1 14 13.5
Văn học Thi tuyển C 14
Vật lý học Thi tuyển A A1 14 -
Việt Nam học Thi tuyển C D1 14 13.5
Xã hội học Thi tuyển C D1 14 13.5
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông Xét tuyển A A1 11 11
Công nghệ sau thu hoạch Xét tuyển A B 11 11
Công nghệ thông tin Xét tuyển A A1 11 11
Kế toán Xét tuyển A A1 11 11

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...