Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Ngôn ngữ Anh Bậc đào tạo: Đại học

57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế, TP.Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

 

 

Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (054) 3 834 777

Fax: (054) 3 830 820

Email: dhngoainguhue@vnn.vn

Website: http://www.hucfl.edu.vn

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Thi tuyển D1 19.5

 

Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh biên phiên dịch và tiếng Anh Du lịch) nhằm giúp sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

 

Tốt nghiệp ngành này sinh viên sẽ: Đạt được khối lượng kiến thức khoa học xã hội và nhân văn cần thiết đối với một chuyên gia ngôn ngữ;Có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết);Nắm vững những kiến thức và kỹ năng cần thiết để công tác có hiệu quả trong các ngành sư phạm, thương mại, và du lịch; Đạt được những kỹ năng cơ bản về phương pháp học tập và nghiên cứu ở đại học, tạo cơ sở cho sinh viên tiếp tục học cao hơn với các chương trình sau đại học; Trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết về biên phiên dịch.

 

Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh phải đạt được:


Kiến thức chung:


- Có hiểu biết nguyên lý cơ bản của triết học Mác-Lênin, đường lối chính trị của Đảng cộng sản Việt nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, có những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo.


- Có trình độ ngoại ngữ 2 thuộc một trong các ngôn ngữ sau : tiếng Trung: HSC cấp III (Hán ngữ quốc tế); tiếng Nhật: Cấp III (theo tiêu chuẩn quốc tế); tiếng Hàn: Cấp III (theo tiêu chuẩn quốc tế); tiếng Nga: A2 (theo tiêu chuẩn của Bộ), tiếng Pháp: A2 (theo tiêu chuẩn Châu Âu).


- Có kiến thức về “Tin học văn phòng”.


- Có kiến thức sâu rộng về:


+ Thực hành tiếng Anh (nghe-nói-đọc-viết).


+ Văn hóa Anh Mỹ; Giao thoa văn hóa; Cấu trúc ngôn ngữ tiếng Anh.


Kiến thức chuyên ngành:


Chuyên ngành Ngữ văn:


- Có kiến thức sâu rộng về:


- Cấu trúc ngôn ngữ mục tiêu, khác biệt cơ bản giữa ngôn ngữ mục tiêu và tiếng mẹ đẽ.


- Văn hóa và văn học của ngôn ngữ mục tiêu, đặc biệt là các giá trị văn hóa khác biệt.


- Giao thoa văn hóa.


Chuyên ngành Tiếng Anh Biên- Phiên dịch:


- Có kiến thức cơ bản về xã hội, chính trị, kinh tế, và công nghệ thông tin.


- Có kiến thức chuyên sâu về giao thoa văn hóa.


- Có kiến thức về cấu trúc ngôn ngữ cả tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh.


- Có kiến thức cơ bản về lý thuyết dịch thuật.


Chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch:


- Có những kiến thức tiếng Anh thuộc các mảng trong lĩnh vực du lịch


- Có kiến thức nghiệp vụ cơ bản về du lịch, đặc biệt những kiến thức liên quan đến ngành du lịch Việt nam nói chung và Tỉnh Thừa thiên – Huế nói riêng


Chuyên ngành Tiếng Anh sư phạm:


- Có các kiến thức cơ bản về tâm lý, giáo dục, phương pháp dạy học tiếng Anh.


- Có một số kiến thức cơ bản làm các công việc của một giáo viên ở các bậc phổ thông.


Kỹ năng chuyên môn, nghề nghiệp:


- Giao tiếp tiếng Anh thành thạo và hiệu quả, có khả năng đạt điểm tương đương 6 IELTS hoặc 90-100 TOEFL iBT hoặc cấp độ B2 theo chuẩn CEF.


Chuyên ngành Ngữ văn:


- Phân tích rõ các khác biệt và tương đồng giữa ngôn ngữ mục tiêu và tiếng mẹ đẻ, các khác biệt và tương đồng giữa văn hóa mục tiêu và văn hóa mẹ đẻ và các ảnh hưởng của khác biệt này đối với quá trình giao tiếp.


Chuyên ngành Tiếng Anh Biên dịch:


- Thể hiện các kỹ năng biên dịch Anh-Việt, Việt-Anh các thể loại văn bản khác nhau ở mức độ thành thạo.


- Thể hiện khả năng viết tốt cả tiếng Anh cũng như tiếng mẹ đẻ.


- Có kỹ năng tra cứu tốt.


- Có thể sử dụng các phần mềm hỗ trợ dich thuật như TRADOS, CATTOOL
Chuyên ngành Tiếng Anh Phiên dịch:


- Thể hiện các kỹ năng dịch đuổi, dịch hội nghị Anh-Việt, Việt-Anh ở mức độ thành thạo.


- Có thể tham gia dịch cabin


- Có khả năng làm phiên dịch theo nhóm


- Thể hiện kỹ năng nói trước công chúng thành thạo.


Chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch


- Có khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành trong lĩnh vực du lịch


- Có khả năng trình giao tiếp bằng tiếng Anh trong các mảng của lĩnh vực du lịch.


Chuyên ngành Tiếng Anh sư phạm:


- Có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản về tâm lý, giáo dục, phương pháp dạy học vào các tình huống dạy học tiếng Anh;


- Có khả năng áp dụng những phương pháp mới và sử dụng các phần mền hỗ trợ giảng dạy và soạn giáo án điện tử theo chuẩn.


- Ngoài ra, mỗi sinh viên ngành Tiếng Anh, bên cạnh chuyên ngành được học, có thể đăng ký theo học các chuyên ngành khác trong cùng ngành học hoặc các ngành khác trong

cùng khối ngành.


Thái độ, hành vi:


- Có ý thức trách nhiệm, tôn trọng pháp luật của người công dân; có đạo đức, thái độ và tác phong đúng đắn của một cán bộ chuyên ngành được đào tạo


- Có tinh thần tập thể và làm việc tập thể


- Có phương pháp làm việc khoa học; biết giải quyết các tình huống theo hướng tích cực

biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo trong nghề nghiệp


Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:


Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Anh, tùy theo từng chuyên ngành có thể có các vị trí nghề nghiệp sau:


- Các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ-văn hoá trong và ngoài nước;


- Các cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch và một số lĩnh vực khác;


- Có khả năng giảng dạy tại các trường Trung học phổ thông (đối với viên thuộc ngành sư phạm và sinh viên có tích lũy các học phần thuộc chuyên ngành sư phạm).


Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:


- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ sau đại học trong và ngoài nước.


+ Đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm có thể theo chuyên ngành “Lý thuyết và phương pháp giảng dạy”, còn có thể học chuyên ngành “Ngôn ngữ” hoặc “Ngôn ngữ học ứng dụng”


+ Đối với sinh viên không thuộc ngành Sư phạm có thể theo học chuyên ngành “Ngôn ngữ” hoặc “Ngôn ngữ học ứng dụng”, nếu học chuyên ngành “Lý luận và phương pháp giảng dạy” thì phải học thêm một số học phần bổ túc về chuyên ngành Sư phạm.


- Có khả năng tiếp thu các khoa học công nghệ mới, tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân và xã hội, cũng như nâng cao trình độ để tiếp nhận những ví trí quan lý ở các cơ quan, doanh nghiệp.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Ngôn ngữ Nga Thi tuyển D1 D2 D3 D4 13.5 13.5 13.5 13.5
Ngôn ngữ Nhật Thi tuyển D1 D2 D3 D4 D6 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Ngôn ngữ Pháp Thi tuyển D D1 13.5 13.5
Ngôn ngữ Trung Quốc Thi tuyển D1 D2 D3 D4 13.5 13.5 13.5 13.5
Quốc tế học Thi tuyển D1 13.5
Sư phạm Tiếng Anh Thi tuyển D1 21
Sư phạm tiếng Pháp Thi tuyển D1 D3 13.5 13.5
Sư phạm tiếng Trung Quốc Thi tuyển D1 D2 D3 D4 13.5 13.5 13.5 13.5
Việt Nam học Thi tuyển D1 D2 D3 D4 13.5 13.5 13.5 13.5

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...