Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Bậc đào tạo: Đại học

57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế, TP.Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

 

 

Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (054) 3 834 777

Fax: (054) 3 830 820

Email: dhngoainguhue@vnn.vn

Website: http://www.hucfl.edu.vn

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Thi tuyển D1 13.5
Thi tuyển D2 13.5
Thi tuyển D3 13.5
Thi tuyển D4 13.5

 

Chương trình đào tạo cử nhân ngành tiếng Trung Quốc (chuyên ngành Tiếng Trung biên, phiên dịch và tiếng Trung thương mại) nhằm giúp sinh viên có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ  đào tạo; có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo; đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Tốt nghiệp ngành này, sinh viên sẽ: Đạt được khối lượng kiến thức khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên cần thiết đối với một cử nhân tiếng Trung Quốc, đạt được năng lực sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc (nghe, nói, đọc, viết), đồng thời sinh viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ để công tác có hiệu quả trong các ngành thương mại và du lịch, cũng như những kiến thức cơ bản về phương pháp học tập và nghiên cứu ở đại học, tạo cơ sở cho sinh viên tiếp tục học cao hơn với các chương trình sau đại học.

 

Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc phải đạt được:

 

Kiến thức chung:


- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lê nin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam;Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việ Nam xã hội chủ nghĩa.


-Có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng những nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.


- Có năng lực nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ, văn học, văn hoá phương Đông và Trung Quốc.


- Đạt trình độ Hán ngữ Quốc tế trình độ cấp 7.


- Có trình độ ngoại ngữ 2 thuộc một trong các ngôn ngữ sau : tiếng Anh: 350 điểm TOEIC; tiếng Pháp: A2 ( tiêu chuẩn Châu Âu); tiếng Nhật: Cấp III (Tiêu chuẩn quốc tế); tiếng Hàn: Cấp III (Tiêu chuẩn quốc tế); tiếng Nga: A2 (Theo tiêu chuẩn của Bộ).


- Có kiến thức về “Tin học văn phòng”.


Kiến thức chuyên ngành:


Chuyên ngành Ngữ văn:


- Trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngôn ngữ và văn hóa, văn học Trung Hoa.


- Có kiến thức sâu và rộng về ngôn ngữ, văn hoá-văn học nước ngoài; rèn luyện và phát huy các kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ được học ở mức độ thành thạo.


- Có phương pháp làm việc hợp lý và khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa.


Chuyên ngành Biên - Phiên dịch:


- Có kiến thức sâu và rộng về ngôn ngữ, văn hoá-văn học nước ngoài; rèn luyện và phát huy các kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ được học ở mức độ thành thạo; đạt được trình độ nghiệp vụ biên dịch và phiên dịch vững vàng.


- Có khả năng tham gia các hoạt động công việc khác như hướng dẫn du lịch, bảo tàng, nghiên cứu các di sản văn hóa...        )

Chuyên ngành Tiếng Trung Sư phạm:


- Có trình độ tin học văn phòng và chương trình tin học SCOM.


- Có khả năng soạn thảo giáo án điện tử chuẩn theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.


- Có kiến thức ngôn ngữ tiếng TQ trình độ trung cấp và những yếu tố văn hoá chuyển tải

trong ngôn ngữ Hán.


Chuyên ngành Tiếng Trung Thương mại:


- Có kiến thức sâu và rộng về ngôn ngữ, văn hoá-văn học nước ngoài; rèn luyện và phát huy các kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ được học ở mức độ thành thạo; đạt được trình độ nghiệp vụ về ngôn ngữ và thương mại.


- Đảm bảo đủ kiến thức đảm nhận tốt công tác biên – phiên dịch trong lĩnh vực kinh thương mại.


- Ngoài ra, mỗi sinh viên ngành Tiếng Trung, bên cạnh chuyên ngành được học, có thể đăng ký theo học các chuyên ngành khác trong cùng ngành học hoặc các ngành khác trong cùng khối ngành.


Kỹ năng chuyên môn, nghề nghiệp:


Kỹ năng chuyên ngành Ngữ văn:


- Có năng lực thực hành giao tiếp ngôn ngữ, giao thoa văn hóa và nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn học, khoa học xã hội - nhân văn.


- Trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa, văn học Trung Hoa.


Kỹ năng chuyên ngành Biên –Phiên dịch:


- Có khả năng dịch đuổi Hán –Việt và Việt-Hán với thời lượng nghe từ 08 phút trở lên.


- Nắm vững phương pháp học nghiên cứu khoa học, phiên- biên dịch, tiếng nước ngoài.


- Có kỹ năng nghe hiểu bài giảng có nội dung chuyên sâu hoặc chuyên ngành, nghe hiểu những cuộc thảo luận hoặc tranh luận, tốc độ lời nói khoảng 180 – 260 âm tiết/phút. Trong giao tiếp hoặc làm việc, nghe hiểu lời phát biểu, lời đối thoại, đàm thoại hoặc bản tin phát thanh truyền hình với tốc độ lời nói 180 – 260 âm tiết/phút, nghe hiểu bản tin phát thanh và chương trình ti vi thông thường với tốc độ 180 – 220 âm tiết/phút.


Kỹ năng chuyên ngành: Tiếng Trung Thương mại:


- Có năng lực thực hành giao tiếp ngôn ngữ, giao thoa văn hóa và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.


- Biết vận dụng những kiến thức đã học vào hoàn cảnh thích hợp chính sách kinh tế thương mại được phổ cập của các dịch vụ trong nền kinh tế thị trường của một số nước có kinh nghiệm trên thế giới trong đó có Trung Quốc để nâng cao khả năng nhận biết về các loại hình dịch vụ hiện nay đang xuất hiện ở Việt Nam.


Kỹ năng chuyên ngành Sư phạm:


- Nắm vững và phân tích được kiến thức về ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng, năng lực ngôn ngữ- xã hội, năng lực phát ngôn (lời nói) có liên quan đến văn hóaTrung Quốc.


- Xây dựng và điều hành chương trình đào tạo chuyên ngành ở các cấp học từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông.


- Sử dụng và lập trình tốt các công nghệ thông tin liên quan đến chuyên ngành Sư phạm.


- Có khả năng đảm nhận tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu trong các lĩnh ngôn ngữ và văn hoá.


Thái độ, hành vi:


- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc nhóm.


- Có phương pháp làm việc hợp lý và khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa.


Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:


- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ sau đại học trong và ngoài nước.


+ Đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm có thể theo chuyên ngành “Lý thuyết và phương pháp giảng dạy”, còn có thể học chuyên ngành “Ngôn ngữ” hoặc “Ngôn ngữ học ứng dụng”;


+ Đối với sinh viên không thuộc ngành Sư phạm có thể theo học chuyên ngành “Ngôn ngữ” hoặc “Ngôn ngữ học ứng dụng”; nếu học chuyên ngành “Lý thuyết và phương pháp giảng dạy” thì phải học thêm một số học phần bổ túc thêm về chuyên ngành Sư phạm.


- Có khả năng tiếp thu các khoa học công nghệ mới, tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân và xã hội, cũng như nâng cao trình độ để tiếp nhận những ví trí quản lý ở các cơ quan.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D1 19.5
Ngôn ngữ Nga Thi tuyển D1 D2 D3 D4 13.5 13.5 13.5 13.5
Ngôn ngữ Nhật Thi tuyển D1 D2 D3 D4 D6 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Ngôn ngữ Pháp Thi tuyển D D1 13.5 13.5
Quốc tế học Thi tuyển D1 13.5
Sư phạm Tiếng Anh Thi tuyển D1 21
Sư phạm tiếng Pháp Thi tuyển D1 D3 13.5 13.5
Sư phạm tiếng Trung Quốc Thi tuyển D1 D2 D3 D4 13.5 13.5 13.5 13.5
Việt Nam học Thi tuyển D1 D2 D3 D4 13.5 13.5 13.5 13.5

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...