Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Quản trị kinh doanh Bậc đào tạo: Cao đẳng

143 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Đà Nẵng, Q.Liên Chiểu

ĐT: (0511) 3842 061 - 3734 866 - Email: ktkhdn@vnn.vn - Website: www.daotaocep.edu.vn

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Thi tuyển A 10
Thi tuyển A1 10
Thi tuyển D1 10

Trong Quá Trình Học Tập Sinh Viên Sẽ:

 

-  Nắm được những Kiến thức về khoa học xã hội

-  Hiểu và cập nhật được các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong từng giai đoạn.


- Hiểu biết căn bản về thực trạng và xu hướng thay đổi của hoạt động kinh tế quốc gia và quốc tế cũng như các hiểu biết về toàn cầu hóa.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ: Toán cao cấp, xác suất thống kê,…

- Kiến thức chuyên môn chung của chuyên ngành

 • Hiểu rõ những lý thuyết cơ bản về công tác quản trị; các chức năng, nhiệm vụ của quản trị.
 • Nắm vững các vấn đề về pháp luật liên quan tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; nắm được các công cụ phân tích cần thiết phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị và ứng dụng được các công cụ này khi nghiên cứu các nội dung chuyên ngành.
 • Ứng dụng được những kiến thức được trang bị vào việc quản trị lĩnh vực thuộc chuyên ngành đào tạo cũng như nắm được phương pháp và quy trình nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị

- Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành “Quản trị kinh doanh”:

• Kiến thức về tài chính doanh nghiệp:

• Kiến thức về lĩnh vực tài chính- ngân hàng:

- Nắm được nội dung, quy trình và phương pháp quản trị đối với các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:

 • Quản trị chiến lược
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị Marketing
 • Quản trị đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh
 • Quản trị thương hiệu
 • Quản trị chất lượng

-  Kiến thức bổ trợ:

 • Về ngoại ngữ: Đạt trình độ tương đương 350 điểm TOEIC.
 • Về tin học: Có trình độ tin học tương đương B. Sử dụng được các phần mềm trong quản trị kinh doanh.

-  Sau khi tốt nghiệp sinh viên  có khả năng làm việc trong các loại hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc các vị trí ở các phòng ban, như: phòng kinh doanh, phòng marketing, phòng tài chính, phòng kế hoạch sản xuất, phòng tổ chức hành chính … với vai trò quản trị và điều hành kinh doanh hoặc có thể làm công tác giảng dạy, nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng.

- Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có thể tiếp tục học liên thông lên bậc Đại học thuộc đúng chuyên ngành hoặc học chuyển đổi một số học phần để học chuyên ngành khác thuộc khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh bậc đại học tại các trường.

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Hệ thống thông tin quản lí Thi tuyển A A1 D1 10 10 10
Kế toán Thi tuyển A A1 D1 10 10 10
Tài chính – Ngân hàng Thi tuyển A A1 D1 10 10 10
Tiếng Anh Thi tuyển D1 10
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Kế hoạch đầu tư Xét tuyển
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển
Kế toán hành chính sự nghiệp Xét tuyển
Quản lý kinh doanh Xét tuyển
Tin học ứng dụng Xét tuyển

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...