Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Quản trị kinh doanh Bậc đào tạo: Cao đẳng

236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, H.Từ Liêm

Website: http://www.htc.edu.vn -  ĐT: (04) 3756 1659 - Email: cddlhn@hn.vnn.vn
 

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Xét tuyển A 10
Xét tuyển A1, 10
Xét tuyển D1 10
Xét tuyển D3 10
Xét tuyển D4 10


Sau khi hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp ra trường, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh khách sạn) của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội phải đạt được:


Yêu cầu về kiến thức:


Kiến thức chung:


- Hiểu và trình bày được các kiến thức chung về giáo dục đại cương, các kiến thức ngành trong chương trình đào tạo cao đẳng quản trị kinh doanh.


- Mô tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động kinh doanh khách sạn; ý nghĩa của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.


- Trình bày được các nguyên lý trong quản trị nói chung và quản trị kinh doanh nói riêng.


- Có kiến thức về ngoại ngữ cơ bản tương đương trình độ C.


Kiến thức chuyên ngành
:


- Phân tích được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn; hiểu và trình bày được mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn.


- Phân tích được các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng và nghiệp vụ chế biến món ăn.


- Liệt kê và nhận biết được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng.


- Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng; đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn.


- Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn.


- Nhận biết được các tình huống phát sinh, và phân tích được nguyên nhân mức độ của tình huống phát sinh trong kinh doanh khách sạn. Vận dụng được những kiến thức chuyên môn đã học, giải thích và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.


- Phân tích được các kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị kinh doanh, chuyên sâu về quản trị kinh doanh khách sạn. Nắm vững các kiến thức và kỹ năng trong việc quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh các sản phẩm khách sạn, quản trị chất lượng các dịch vụ khách sạn, quản trị cơ sở vật chất khách sạn, quản trị hoạt động tài chính khách sạn, biết tổ chức các hoạt động marketing và bán sản phẩm khách sạn, kiểm soát và đánh giá hiệu quả kinh doanh khách sạn, quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn.


- Có kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành đáp ứng các yêu cầu của nghề nghiệp.


Kiến thức bổ trợ:


- Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn; giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.


- Hiểu và trình bày được các các kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như: Tổng quan du lịch khách sạn, giao tiếp trong kinh doanh, tâm lí du lịch, nghiệp vụ văn phòng, nghiệp vụ thanh toán, tổ chức sự kiện…


Yêu cầu về kỹ năng:


Kỹ năng nghề nghiệp cơ bản:


- Giao tiếp tốt với khách hàng, đáp ứng các yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng, kinh doanh dịch vụ bổ sung; chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả.


- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường tương đương trình độ C. Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành đáp ứng các yêu cầu của công việc.


- Dự tính, hạn chế các tình huống phát sinh trong lĩnh vực mà mình tham gia; phân tích đánh giá và đưa ra được các giải pháp xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức các dịch vụ.


- Đảm bảo vệ sinh, an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường… đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Thực hiện đúng các nguyên tắc về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy trong kinh doanh khách sạn.


- Thực hiện được việc thanh quyết toán đúng các yêu cầu, quy định trong phạm vi công việc của mình.


- Có khả năng độc lập thực hiện các công việc trong phạm vi công việc được đào tạo và phạm vi trách nhiệm được quy định...


- Tổ chức công việc và tham gia làm việc theo nhóm, có khả năng phối hợp với những vị trí khác có liên quan trong công việc.


- Kiểm tra, giám sát chuyên môn và hướng dẫn kỹ thuật đối với nhân viên tác nghiệp, các nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ, khách hàng... trong phạm vi giới hạn chuyên môn được đào tạo.


- Thực hiện được các kỹ năng tin học văn phòng đáp ứng yêu cầu của công việc.


Kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu:


- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng được một số kế hoạch của các bộ phận như: kế hoạch tài chính, kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, kế hoạch kinh doanh các dịch vụ khác trong khách sạn.


- Thực hiện được các công việc liên quan đến quản trị marketing, quản trị nhân lực, quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật, quản trị chất lượng trong kinh doanh khách sạn.

 

- Làm được các loại báo cáo, soạn thảo được các loại văn bản, hợp đồng thông dụng của khách sạn.

 

- Sử dụng đúng, an toàn, hiệu quả các loại trang thiết bị khách sạn.

 

- Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các bộ phận như: lưu trú, ăn uống, kinh doanh dịch vụ bổ sung trong khách sạn.

 

- Ứng dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày.

 

- Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận lưu trú, ăn uống, kinh doanh dịch vụ bổ sung và phát hiện ra được các nguyên nhân; đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

 

Yêu cầu về thái độ:


- Hiểu biết cơ bản về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.


- Trung thực, đề cao lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trong công việc; có đủ sức khỏe để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.


- Có ý thức kỷ luật, chấp hành tốt các quy định tại nơi làm việc.


- Có ý thức cập nhật kiến thức thường xuyên, chủ động, sáng tạo trong công việc.


- Có tác phong chuyên nghiệp trong kinh doanh du lịch, thái độ hành vi mang tính lịch sự, văn minh, nhiệt tình, hiếu khách.


Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:


- Có khả năng sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật và công nghệ để đảm nhiệm được các vị trí như: Trưởng các bộ phận nghiệp vụ, trưởng ca hoặc đảm nhiệm được chức danh giám sát, quản lý điều hành kinh doanh, nhân viên nghiệp vụ trong khách sạn (hoặc các cơ sở lưu trú du lịch khác)… tuỳ theo khả năng của cá nhân và yêu cầu của công việc;


- Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tạo lập doanh nghiệp và tự tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực được đào tạo.


Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:


Có tiềm năng phát triển và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, dịch vụ đồng thời có khả năng tiếp tục học tập liên thông lên trình độ đại học đối với các ngành liên quan đến du lịch, khách sạn.

 

www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường CĐ Du lịch Hà Nội

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Hệ thống thông tin quản lí Xét tuyển A A1 D1 D3 D4 10 10 10 10 10
Kế toán Xét tuyển A A1 D1 D3 D4 10 10 10 10 10
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Xét tuyển A A1, D1 D3 D4 10 10 10 10 10
Quản trị khách sạn Xét tuyển A A1, D1 D3 D4 10 10 10 10 10
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Xét tuyển A A1, D1 D3 D4 10 10 10 10 10
Tài chính - Ngân hàng Xét tuyển A A1 D1 D3 D4 10 10 10 10 10
Tiếng Anh Xét tuyển D1 10
Việt Nam học Xét tuyển C D1 D3 D4 11 10 10 10
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Hướng dẫn du lịch Xét tuyển
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển
Kỹ thuật chế biến món ăn Xét tuyển
Nghiệp vụ lễ tân Xét tuyển
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Xét tuyển

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...