Ngành Y đa khoa Bậc đào tạo: Đại học

Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, Hải Phòng, Q.Ngô Quyền

Điện thoại: (031) 373 1907  - Fax: (031) 373 3315 - Email: contact@hpmu.edu.vn - Website: www. hpmu.edu.vn

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Thi tuyển B 25.5
Chưa có giới thiệu của ngành này

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Thi tuyển B 22.5
Dược học Thi tuyển B 24.5
Kĩ thuật y học Thi tuyển B 22.5
Răng Hàm Mặt Thi tuyển B 22
Y học dự phòng Thi tuyển B 21.5

Loading...