Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Sư phạm Âm nhạc Bậc đào tạo: Đại học

136 Xuân Thuỷ, Hà Nội, Q.Cầu Giấy

Điện thoại: (04) 3754 7823 - Email: email@hnue.edu.vn - Website: http://www.hnue.edu.vn

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Thi tuyển N 22

 

Đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc, có trình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc ở các cấp học phổ thông, các tr­ường sư phạm, các khoa sư phạm âm nhạc của các trường nghệ thuật và văn hoá - nghệ thuật, góp phần giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh, sinh viên.

 

Tốt nghiệp ngành này, sinh viên sẽ nắmvững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học sư phạm về giảng dạy âm nhạc, bao gồm các kiến thức khoa học xã hội - nhân văn, tâm lý học, giáo dục học, ngoại ngữ và âm nhạc.

 

Sau khi hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp ra trường, sinh viên ngành này phải đạt được:


Kiến thức.

 

- Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học sư phạm về giảng dạy âm nhạc, bao gồm các kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, tâm lý học, giáo dục học, ngoại ngữ và âm nhạc.

 

- Có khả năng nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc và khả năng quản lý công tác dạy và học âm nhạc ở các cơ quan quản lý giáo dục.

 

- Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu chuyên ngành.

 

- Bước đầu sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp và đọc tài liệu tham khảo chuyên ngành.

 

Kỹ năng:

 

- Có trình độ về nghiệp vụ dạy học âm nhạc ở các bậc học phổ thông, cao đẳng, đại học.

 

- Biết xây dựng kế hoạch giảng dạy Âm nhạc.

 

- Có năng lực tổ chức các hoạt động về dạy và học Âm nhạc.

 

- Nắm đư­ợc phư­ơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Âm nhạc.

 

- Có năng lực tuyên truyền, giáo dụ Âm nhạc.

 

- Biết tổ chức, vận động cha mẹ học sinh, sinh viên, các tổ chức xã hội phối hợp với nhà tr­ường trong công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ.

 

- Biết theo dõi và xử lý kịp thời các thông tin về chuyên ngành bậc học nhằm không ngừng nâng cao trình độ.

 

- Trợ lý cho các cơ quan quản lý giáo dục về công tác dạy học Âm nhạc.

 

- Có khả năng đóng góp vào phong trào Âm nhạc chung.

 

Thái độ.

 

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

 

Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

 

- Có trình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc ở các bậc học phổ thông, các trường sư phạm.

 

 

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sỹ và tiến sỹ.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Đại học Sư phạm Hà Nội

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Chính trị học (sư phạm Triết học) Thi tuyển A B C D1 D2 D3 15 15 15 15 15 15
Công nghệ thông tin Thi tuyển A A1 17.5 17.5
Công tác xã hội Thi tuyển C D1 16 16
Giáo dục Chính trị Thi tuyển A A1 C D1 D2 D3 15 15 15 15 15 15
Giáo dục công dân Thi tuyển A A1 B C D1 D2 D3 16 16 16 16 16 16 16
Giáo dục Đặc biệt Thi tuyển C D1 16.5 16.5
Giáo dục Mầm non Thi tuyển M 21.5
Giáo dục Quốc phòng - An ninh Thi tuyển A C 15 15
Giáo dục Thể chất Thi tuyển T 24.5
Giáo dục Tiểu học Thi tuyển A1 D1 D2 D3 21.5 21.5 21.5 21.5
Quản lí giáo dục Thi tuyển A C D1 15.5 15.5 15.5
Sinh học Thi tuyển A B 20.5 20.5
Sư phạm Địa lí Thi tuyển A C 17.5 20
Sư phạm Hóa học Thi tuyển A 24
Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp Thi tuyển A A1 15 15
Sư phạm Lịch sử Thi tuyển C D1 D2 D3 18 18 18 18
Sư phạm Mĩ thuật Thi tuyển H 22
Sư phạm Ngữ văn Thi tuyển C D1 D2 D3 21.5 21.5 21.5 21.5
Sư phạm Sinh học Thi tuyển B 21
Sư phạm tiếng Anh Thi tuyển D1 26
Sư phạm Tiếng Pháp Thi tuyển D1 D3 23 23
Sư phạm Tin học Thi tuyển A A1 17 17
Sư phạm Toán học Thi tuyển A 24
Sư phạm Vật lí Thi tuyển A A1 22 21
Tâm lý học Thi tuyển A B D1 D2 D3 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Tâm lý học (ngoài sư phạm) Thi tuyển A A1 B D1 D2 D3 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Toán học Thi tuyển A A1 21.5 21.5
Văn học Thi tuyển C D1 D2 D3 20 20 20 20
Việt Nam học Thi tuyển C D1 16 16
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ thiết bị trường học Xét tuyển A A1 B 10 10 11

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...