Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Sư phạm Âm nhạc Bậc đào tạo: Cao đẳng

459 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng, Q.Liên Chiểu

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu,  thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 841323 – Fax: (0511)  3 842953
Email: ued@dce.udn.vn
Website: http://www.ued.udn.vn


Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành sư phạm Âm nhạc nhằm giúp sinh viên có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục / dạy học môn Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trung học cơ sở về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.


Tốt nghiệp ra trường, sinh viên ngành này phải có được:


Yêu cầu về kiến thức


- Có kiến thức cơ bản về khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có thế giới quan và phương pháp luận khoa học.


- Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng, rèn luyện thể chất; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.


- Có trình độ ngoại ngữ và tin học tương đương trình độ B, thiết kế và sử dụng thành thạo các giáo án điện tử, khai thác internet.


- Có kiến thức về quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo.


- Hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ sư phạm, bao gồm các kiến thức cơ bản về tâm lý học, giáo dục học và lý luận dạy học âm nhạc, chương trình giáo dục âm nhạc bậc trung học cơ sở, sử dụng thành thạo các nhạc cụ thông dụng trong giảng dạy, các phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh.


- Có kiến thức cơ bản, chuyên sâu về giáo dục âm nhạc, đáp ứng tốt việc dạy học âm nhạc ở trường phổ thông và tiếp tục học lên các bậc học cao hơn.


Yêu cầu về kỹ năng


- Có thể xây dựng kế hoạch, thiết kế hồ sơ giảng dạy cần thiết đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ của một người giáo viên bậc trung học cơ sở.


- Có thể thực hiện tốt công tác quản lý lớp học, công tác chủ nhiệm lớp, có kỹ năng giao tiếp sư phạm và xử lý tốt các tình huống sư phạm.


- Có kỹ năng vận dụng kiến thức âm nhạc vào cuộc sống xã hội và giáo dục.


- Có kỹ năng tự học suốt đời, làm việc độc lập và làm việc hợp tác theo nhóm.


Yêu cầu về thái độ


- Có ý thức trách nhiệm công dân, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong mẫu mực của người giáo viên, có lòng yêu nghề, tận tụy vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.


- Có phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp và xã hội.


- Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng.


Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp


- Có thể làm công tác giảng dạy giáo dục âm nhạc tại các trường trung học cơ sở.


- Có thể làm chuyên viên và quản lý tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở khác phù hợp với chuyên môn âm nhạc.


Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc đại học ngành âm nhạc.


www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Báo chí Thi tuyển C D1 17.5 17
Công nghệ sinh học Thi tuyển B 18.5
Công nghệ thông tin Thi tuyển A A1 16 16
Công tác xã hội Thi tuyển C D1 14 13.5
Địa lý học Thi tuyển C 14
Địa lý tự nhiên Thi tuyển A B 13 14
Giáo dục Chính trị Thi tuyển C D1 14 13.5
Giáo dục Mầm non Thi tuyển M 18
Giáo dục Tiểu học Thi tuyển D1 17
Hóa học Thi tuyển A 17
Khoa học môi trường Thi tuyển A 14.5
Quản lí tài nguyên và Môi trường Thi tuyển B 18
Sư phạm Địa lý Thi tuyển C 15.5
Sư phạm Hóa học Thi tuyển A 22
Sư phạm Lịch sử Thi tuyển C 16
Sư phạm Ngữ văn Thi tuyển C 17
Sư phạm Sinh học Thi tuyển B 18.5
Sư phạm Tin học Thi tuyển A A1 14.5 14.5
Sư phạm Toán học Thi tuyển A A1 22.5 22
Sư phạm Vật lý Thi tuyển A 20.5
Tâm lý học Thi tuyển B C 14 14
Toán ứng dụng Thi tuyển A A1 15.5 15.5
Văn hóa học Thi tuyển C 14
Văn học Thi tuyển C 14.5
Vật lý học Thi tuyển A 13
Việt Nam học Thi tuyển C D1 14 13.5

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...