Ngành Báo chí (chuyên ngành Báo in) Bậc đào tạo: Đại học

36 đường Xuân Thuỷ, Hà Nội, Q.Cầu Giấy

Website: www.ajc.edu.vn - ĐT:  (04) 37546963 chọn 307, 306

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Thi tuyển C 21.5
Thi tuyển D1 21

 

Đào tạo các nhà báo có trình độ chuyên môn bậc đại học về chuyên ngành ảnh báo chí, có khả năng thực hiện các chức trách phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình, làm cán bộ nghiên cứu giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ báo chí và truyền thông đại chúng, làm cán bộ chức năng trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý thông tin báo chí hoặc thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống, cơ bản về lý luận và kỹ năng nghiệp vụ báo chí; đồng thời có thể tự học để nâng cao trình độ hoặc tiếp tục được đào tạo ở trình độ sau đại học.