Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Bảo trì và sửa chữa ô tô Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Xã Nghi Liên., Nghệ An, TP.Vinh

ĐT: (038) 3851270 - Email: admin@gtvtmt.edu.vn - Website: www.gtvtmt.edu.vn

 

Chương trình Kế toán doanh nghiệp hệ trung cấp bao gồm những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng của tiếng Anh tương đương trình độ A để có thể sử dụng tiếng Anh trong giao dịch. Vận dụng được các kiến thức tin học cơ bản tương đương trình độ A và tin học ứng dụng để soạn thảo một số loại văn bản; sử dụng được một số phần mềm chuyên ngành kế toán hiện hành, biết khai thác thông tin trên Internet giúp cho quá trình học tập được tốt . Trình bày được các kiến thức cơ bản về các môn khoa học cơ bản nhằm đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

 

- Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành kế toán doanh nghiệp như các chính sách, chế độ kế toán và quản lý tài chính.

 

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về chuyên ngành kế toán doanh nghiệp như các chính sách, chế độ kế toán và quản lý tài chính.

 

- Liên hệ được các kiến thức về chế độ chính sách và chế độ thuế.

 

* Về kỹ năng

 

- Ứng dụng được các kiến thức đã học, rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

- Ứng dụng được các kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và cộng đồng dân cư.Biết phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống;

 

- Vận dụng kiến thức tiếng Anh đã học vào chuyên ngành để đọc và hiểu những nội dung về chuyên ngành nhằm phục vụ cho công việc chuyên môn.

 

- Sử  dụng  thành  thạo  một số phần  mềm  tin  học  kế  toán  đã  học  như:  Misa, Microsoft Excel và các phần mềm thông dụng khác nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn kế toán.

 

- Thực hành được các phần hành kế toán như: kế toán vốn bằng tiền, kế toán nguyên vật liệu, kế toán tiền lương…

 

- Lập và kiểm tra được chứng từ sổ sách, biểu mẫu kế toán tại doanh nghiệp, và một số tổ chức kinh tế - xã hội khác...

 

- Lập được các báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính) cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

- Lập và báo cáo quyết toán thuế bằng thủ công hoặc bằng phần mềm của tổng cục thuế (thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu...

 

- Thu thập, cập nhật, xử lý số liệu hằng ngày và có thể tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp một số vấn đề về lĩnh vực chuyên môn.

 

- Thích ứng kịp thời với những thay đổi nhanh (những tiến bộ) của khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành.

 

- Làm việc theo nhóm, nhanh nhẹn, hoạt bát trong giao tiếp nghề nghiệp và quan hệ giúp tăng hiệu quả công việc.

 

* Về thái độ

 

- Có ý thức trách nhiệm thực hiện đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có nhận thức đúng đắn về CNXH khoa học, tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chấp hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước;

 

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, khả năng làm việc theo nhóm.

 

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết giải quyết các vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhận, đúc rút kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.Vận dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong chuyên môn.

 

- Tự tin, tư duy năng động; nhanh nhẹn trong công việc, lịch sự và thông minh trong giao tiếp; có ý thức cao để hợp tác và hòa nhập trong cộng đồng; khả năng thích ứng với môi trường quốc tế;

 

- Có sức khỏe tốt nhằm đáp ứng được yêu cầu cao của công việc chuyên môn; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

* Khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

 

- Sau khi tốt nghiệp người học có thể trở thành kế toán viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có khả năng thực hiện được nhiệm vụ như: làm được các phần hành kế toán, Lập và kiểm tra được chứng từ sổ sách, biểu mẫu kế toán tại doanh nghiệp, Lập được các báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Lập và báo cáo quyết toán thuế bằng thủ công hoặc bằng phần mềm của tổng cục thuế, Thu thập, cập nhật, xử lý số liệu hằng ngày, Vận dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong chuyên môn.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng GTVT miền Trung

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật giao thông Thi tuyển A A1 10 10
Công nghệ kĩ thuật xây dựng Thi tuyển A A1 10 10
Công nghệ kỹ thuật ô tô Thi tuyển A A1 10 10
Kế toán Thi tuyển A A1 D1 D2 D3 D4 10 10 10 10 10 10
Quản lí xây dựng Thi tuyển A A1 D1 D2 D3 D4 10 10 10 10 10 10
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển
Xây dựng cầu đường Xét tuyển

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...