Lưu ý: Trang web đang thử nghiệm nâng cấp, các thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Ngành Công nghệ May Bậc đào tạo: Cao đẳng

Xã Minh Khai, Hà Nội, H.Từ Liêm

Website: www.haui.edu.vn - ĐT: (043) 7655121 (Máy lẻ 224) hoặc 043.7650051

Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Xét tuyển A 10
Xét tuyển B 11
Xét tuyển V 10

 

Chương trình đào tạo các cử nhân trình độ cao đẳng ngành Công nghệ May nhằm giúp sinh viên có đủ năng lực, phẩm chất, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để có thể đảm nhận công việc ở các cương vị khác nhau tại các doanh nghiệp may hoặc cơ sở đào tạo nghề cũng như có khả năng tổ chức quản lý sản xuất những cơ sở sản xuất vừa và nhỏ của ngành May.


Sau khi hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp ra trường, sinh viên ngành này phải đạt được:


Kiến thức


Kiến thức chung:

 

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư­ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

- Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.

 

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.


Kiến thức chuyên ngành:

 

- Nắm vững các kiến thức về Vật liệu dệt may, Thiết bị May. Có hiểu biết nhất định về thẩm mỹ, khiếu thẩm mỹ.

 

- Vận dụng được kiến thức chuyên ngành vào thiết kế và may các sản phẩm may mặc từ đơn giản đến phức tạp.

 

- Xây dựng được qui trình công nghệ, định mức tiêu hao nguyên phụ liệu và phương pháp triển khai mã hàng trong sản xuất may công nghiệp.

 

- Nắm được phương pháp tổ chức điều hành sản xuất theo dây chuyền, quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

 

- Có kiến thức về marketing và kinh doanh trong lĩnh vực may mặc. Có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.


Kiến thức bổ trợ

 

- Đạt trình độ B tiếng Anh.

 

- Đạt trình độ B tin học ứng dụng.


Kỹ năng


Kỹ năng nghề nghiệp

 

- Thiết kế và may thành thạo các sản phẩm may mặc từ đơn giản đến phức tạp

 

- Thiết kế, quản lý và điều hành dây chuyền sản xuất may công nghiệp nhỏ và trung bình.

 

- Xây dựng, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và triển khai sản xuất quy mô trung bình và nhỏ.

 

- Xử lý và giải quyết được các tình huống phát sinh trong sản xuất

 

- Nghiên cứu hợp lý hoá thao tác trong sản xuất

 

- Thiết kế & giác sơ đồ trên máy tính

 

- Xây dựng định mức tiêu hao nguyên phụ liệu

 

- Làm thủ tục xuất nhập khẩu


Các kỹ năng khác có liên quan

 

- Đào tạo và tự đào tạo

 

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm

 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

 

- Khả năng làm việc độc lập


Thái độ

 

- Có phẩm chất đạo đức, lập trư­ờng quan điểm của giai cấp công nhân, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, khiêm tốn, cần cù, giản dị, yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

 

- Có kỷ luật lao động và chấp hành nội qui, qui định của cơ quan, doanh nghiệp.

 

- Có ý thức cộng đồng, đoàn kết, tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

 

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp


Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 

Đảm nhiệm các công việc trực tiếp, chỉ đạo kỹ thuật như: nhân viên tiêu chuẩn, nhân viên thiết kế, nhân viên xây dựng định mức, nhân viên định mức Hải quan, nhân viên KCS(kiểm tra chất lượng sản phẩm), trưởng chuyền, tổ trưởng kỹ thuật, trưởng bộ phận kỹ thuật, trưởng bộ phận KCS…

 

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị sản xuất, tham gia quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh như: Quản đốc phân xưởng sản xuất…

 

- Phụ trách kỹ thuật, cán bộ theo dõi đơn hàng cho các hãng nước ngoài liên kết hoặc độc lập sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực may – thời trang.

 

- Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành May - Thời trang.

 

Công nghệ May đào tạo chuyên ngành:


Thiết kế thời trang:

Đào tạo các cử nhân cao đẳng chuyên ngành có khả năng thiết kế thời trang nhằm giúp sinh viên thực hiện các sản phẩm thời trang, các nhà thiết kế, các cán bộ kỹ thuật trong công nghiệp may mặc.

 

Trong quá trình học, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành liên quan đến thiết kế thời trang như: công nghệ may, màu sắc, chất liệu các loại nguyên phụ liệu, kỹ thuật may, mỹ thuật trong thiết kế, quản lý công nghệ may…

 

Sau khi ra trường, Cử nhân ngành Thiết kế thời trang có thể phụ trách nhiều công việc khác nhau tại các doanh nghiệp may, thiết kế thời trang hoặc các cơ sở đào tạo ngành thời trang; có khả năng tự tổ chức quản lý những cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực may mặc, thiết lập mạng lưới kinh doanh hàng thời trang.


Sau khi hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp ra trường, sinh viên ngành này phải đạt được:


Kiến thức


Kiến thức chung:

 

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư­ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

- Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.

 

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.


Kiến thức chuyên ngành:

 

- Có hiểu biết về ngành Dệt - May - Thời trang, có kiến thức tương đối sâu về chuyên ngành Thiết kế thời trang.

 

- Có kiến thức cơ bản về Lịch sử mỹ thuật Việt Nam, Lịch sử thời trang Việt Nam và Thế giới.

 

- Nắm được được những nguyên tắc cơ bản về mỹ thuật: vẽ hình hoạ, bố cục trang trí.

 

- Hiểu được tính chất của nguyên vật liệu may, nhận biết được sự khác nhau giữa các loại vật liệu dệt – may.

 

- Nắm vững nguyên lý, tính năng tác dụng các loại thiết bị máy móc trang bị trên dây chuyền may công nghiệp.

 

- Sáng tác và thiết kế các kiểu quần âu, sơ mi, áo váy và áo khoác ngoài.

 

- Tiếp cận với phương pháp thiết kế trên manơcanh và ứng dụng phần mềm thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính.

 

- Biết phương pháp xây dựng quy trình công nghệ lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang.


Kiến thức bổ trợ:

 

- Đạt trình độ B tiếng Anh.

 

- Đạt trình độ B tin học ứng dụng.


Kỹ năng


Kỹ năng nghề nghiệp:

 

- Phân tích xu hướng thời trang trong nước và quốc tế ứng dụng vào lĩnh vực thiết kế thời trang.

 

- Sáng tác thời trang mang tính thẩm mỹ và ứng dụng cao phù hợp xu hướng thời trang.

 

- Phối hợp hoặc độc lập thực hiện được bộ sưu tập.

 

- Thiết kế kỹ thuật và xây dựng quy trình công nghệ may các dạng sản phẩm.

 

- Sử dụng được các phần mềm thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính.

 

Các kỹ năng khác có liên quan

 

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

 

- Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật ngành may bằng Tiếng Anh.


Thái độ

 

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, làm việc theo nhóm và độc lập.

 

- Có ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu và sáng tạo nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.


Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 

- Đảm nhiệm được công việc của kỹ thuật viên thiết kế thời trang trong các doanh nghiệp may - thời trang.

 

- Độc lập kinh doanh cửa hàng may thời trang.

 

- Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành thiết kế thời trang.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường đại học Công nghiệp Hà Nội

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa Thi tuyển A 18
Công nghệ kĩ thuật môi trường Xét tuyển và Thi tuyển A B - -
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Thi tuyển A 17.5
Công nghệ kỹ thuật cơ khí Thi tuyển A 18
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Thi tuyển A 18
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Thi tuyển A 16.5
Công nghệ kỹ thuật hóa học Thi tuyển A 14
Công nghệ kỹ thuật Nhiệt Thi tuyển A 14.5
Công nghệ kỹ thuật ô tô Thi tuyển A 17
Công nghệ May Xét tuyển và Thi tuyển A B V 17 - -
Hệ thống thông tin Thi tuyển A 15.5
Kế toán Thi tuyển A D1 16.5 16.5
Khoa học máy tính Thi tuyển A 15
Kỹ thuật phần mềm Thi tuyển A 15.5
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D1 23
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A D1 15 15
Tài chính - Ngân hàng Thi tuyển A D1 15 15
Thiết kế thời trang Xét tuyển H V - -
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) Thi tuyển D1 14.5
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ chế tạo máy Xét tuyển A 10
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử Xét tuyển A 10
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa Xét tuyển A 10
Công nghệ kĩ thuật môi trường Xét tuyển A B - -
Công nghệ kĩ thuật nhiệt Xét tuyển A 10
Công nghệ kỹ thuật cơ khí Xét tuyển A 10
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Xét tuyển A 10
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Xét tuyển A 10
Công nghệ kỹ thuật hóa học Xét tuyển A B 10 11
Công nghệ kỹ thuật ô tô Xét tuyển A 10
Công nghệ thông tin Xét tuyển A 10
Kế toán Xét tuyển A D1 10 10
Quản trị kinh doanh Xét tuyển A D1 10 10
Tài chính - Ngân hàng Xét tuyển A D1 10 10
Thiết kế thời trang Xét tuyển H V 10 10
Việt Nam học Xét tuyển D1 10

Giấy phép Thông Tin Điện Tử: Số 58/GP-STTTT - Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiếp Thị Việt Nam

Trụ sở: Số 32 đường số 7 KDC Hai Thành, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM - Email: hotro@edunet.com.vn

Loading...