| 9031
Thông tin tuyển sinh 2013: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 với 400 chỉ tiêu. Thông tin tuyển sinh chi tiết các chương trình đào tạo của trường như sau:

 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
Mã tuyển sinh: C11
Tên tiếng Anh: Bac Kan community college
Năm thành lập: 1998
Cơ quanchủ quản: Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ: Tổ 17, phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Website: http://www.cdcdbackan.edu.vn
 
Tổng chỉ tiêu năm 2013: 400
 
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng  
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Kế toán

Đào tạo Cao đẳng

C340301 A,A1,D1 30
Tiếng Anh

Đào tạo Cao đẳng

C220201 D1 30
Tin học Ứng dụng

Đào tạo Cao đẳng

C480202 A,A1,D1 30
Sư phạm ngữ văn

Đào tạo Cao đẳng

C140217 C 30
Giáo dục Tiểu học

Đào tạo Cao đẳng

C140202 D1,D2,D3,M 30
Sư phạm Toán học

Đào tạo Cao đẳng

C140209 A,A1,M 30
Sư phạm Sinh học

Đào tạo Cao đẳng

C140213 B 30
Giáo dục Mầm non

Đào tạo Cao đẳng

C140201 M 30
Kế toán

Đào tạo Cao đẳng ngoài ngân sách

C340301 A,A1,D1 20
Tin học ứng dụng

Đào tạo Cao đẳng

C480202 A,A1,D1 20
Giáo dục Tiểu học

Đào tạo Cao đẳng

C140202 D1,D2,D3,M 30
Sư phạm Ngữ Văn

Đào tạo Cao đẳng

C140217 C 30
Sư phạm Sinh

Đào tạo Cao đẳng

C140213 B 30
Sư phạm Toán học

Đào tạo Cao đẳng

C140209 A,A1 30
Các ngành đào tạo trình độ THCN, Dạy nghề  
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Sư phạm mầm non

Trung cấp chuyên nghiệp ngoài ngân sách

42140201   140
Sư phạm Tiểu học

Trung cấp chuyên nghiệp ngoài ngân sách

42140201   400
Lập trình - Phân tích hệ thống

Trung cấp chuyên nghiệp ngoài ngân sách

42480203   40
Kế toán doanh nghiệp

Trung cấp chuyên nghiệp ngoài ngân sách

42340303   30
Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Trung cấp chuyên nghiệp ngoài ngân sách

42510106   150
Thư viện - Thiết bị trường học

Trung cấp chuyên nghiệp ngoài ngân sách

42320203   40

 


Nguồn: http://edunet.com.vn/thong-tin-tuyen-sinh (tổng hợp)