| 20700
Thông tin tuyển sinh 2013: Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan

 

Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 với 1.600 chỉ tiêu. Thông tin tuyển sinh chi tiết các ngành đào tạo của trường như sau:

 

Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan
Mã tuyển sinh: CTS
Tên tiếng Anh: The College of Finance and Customs
Cơ quanchủ quản: Bộ Tài Chính
Địa chỉ: B2/1A Đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.tchq.edu.vn
 
Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1600
 
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng  
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Tài chính – Ngân hàng C340201 A,D1 500
Kế toán C340301 A,D1 630
Hệ thống thông tin quản lý C340405 A,D1 70
Quản trị kinh doanh C340101 A,D1 300
Kinh doanh thương mại C340121 A,D1 100
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước

 

Nguồn: http://edunet.com.vn/thong-tin-tuyen-sinh (tổng hợp)