| 0 4176
Thông tin tuyển sinh 2013: Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị Kinh doanh

 

Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị Kinh doanh đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 với 2.000 chỉ tiêu. Thông tin tuyển sinh chi tiết các ngành đào tạo của trường cụ thể như sau:

 

Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị Kinh doanh
Mã tuyển sinh: CTK
Cơ quanchủ quản: Bộ Tài Chính
Địa chỉ: Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Website:
 
Tổng chỉ tiêu năm 2013: 2000
 
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng  
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Tài chính - Ngân hàng ( chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp -; tín dụng - ngân hàng )

Gồm các chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Tín dụng - Ngân hàng

C340201 A,D1  
Kế toán

Gồm các chuyên ngành Kế toán tổng hợp; Kế toán doanh nghiệp

C340301 A,D1  
Quản trị kinh doanh

gồm các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản

C340101 A,D1  
Hệ thống thông tin quản lý

Chuyên ngành Tin học - Kế toán

C340405 A,D1  
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

Trường tổ chức thi tuyển sinh theo lịch thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Nguồn: http://edunet.com.vn/thong-tin-tuyen-sinh (tổng hợp)

 

Ý kiến của bạn