Địa điểm học:

Danh sách khóa học "Luyện thi Toeic" tại TP.HCM

Địa điểm: Q.Gò Vấp, TP.HCM - Khai giảng: Thường xuyên
Nhà đào tạo: Trung Tâm Ngoại Ngữ AUSP
Địa điểm: Q.1, TP.HCM - Khai giảng: Thường xuyên
Địa điểm: Q.Tân Bình, TP.HCM - Khai giảng: Thường xuyên
Địa điểm: Q.Tân Bình, TP.HCM - Khai giảng: Thường xuyên
Địa điểm: Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Khai giảng: Thường xuyên
Địa điểm: Q.8, TP.HCM - Khai giảng: Thường xuyên
Địa điểm: Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Khai giảng: Thường xuyên
Địa điểm: Q.5, TP.HCM - Khai giảng: Thường xuyên
Địa điểm: Q.Phú Nhuận, TP.HCM - Khai giảng: Thường xuyên
Địa điểm: Q.10, TP.HCM - Khai giảng: Thường xuyên