Lịch khai giảng
Địa điểm học Học phí Khai giảng Thông tin khác
Tầng 6, Tòa nhà 18 Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3562 7486 - Website: www.afc.edu.vn - Email: info@afc.edu.vn Liên hệ Thường xuyên
Giới thiệu chương trình học

Mục tiêu khóa học

  • Thảo luận những khái niệm về lãnh đạo và phát triển những khái niệm lãnh đạo của chính bản thân mình. Nhận ra những mô hình lãnh đạo khác nhau, sự giống và khác nhau của chúng, đồng thời đánh giá được bản thân trên cơ sở các mô hình lãnh đạo này.
  • Phát triển các kỹ năng cốt yếu của lãnh đạo: hình thành tầm nhìn, truyền đạt tầm nhìn, tạo các khả năng, các kỹ năng  được quan tâm phát triển trong quá trình môn học là truyền đạt, giải quyết xung đột, phát triển đội, tương tác qua lại giữa các cá nhân.
  • Hiểu được một cách đầy đủ và chính xác “công việc lãnh đạo” và “năng lực lãnh đạo”, cũng như “tố chất nhà lãnh đạo” là gì?
  • Biết cách làm thế nào để “nâng cao kỹ năng lãnh đạo/phát triển khả năng lãnh đạo” của mình nhằm góp phần lãnh đạo thành công Doanh nghiệp của mình trong môi trường kinh doanh toàn cầu nhiều thay đổi.
Phần 1: Thực trạng lãnh đạo và quản lý cơ quan
Thực trạng lãnh đạo của các cơ quan, doanh nghiệp
Thực trạng quản lý của các bộ phận chức năng của cơ quan và doanh nghiệp.
 
Thực trạng của các cơ quan, doanh nghiệp nước ta hiện nay.
Phần 2: Nhận thức về lãnh đạo và quản lý Cơ quan, Doanh nghiệp
Sự khác nhau giữa quản lý và lãnh đạo.
Nhận thức về lãnh đạo và quản lý cơ quan.
Quản lý truyền thống và lãnh đạo hiện tại
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cơ quan, doanh nghiệp.
Phần 3: Kinh tế thị trường hiện đại đòi hỏi các Cơ quan, Doanh nghiệp ngày nay phải toàn diện để thích ứng
Kinh tế thị trường hiện đại.
Nhãn quan về cơ quan, doanh nghiệp hiện nay.
Xây dựng văn hóa cơ quan, doanh nghiệp.
Phần 4: Những tố chất của người lãnh đạo và quản lý hiện đại
Tố chất (bẩm sinh) cần có để trở thành một người lãnh đạo.
Tư duy của nhà lãnh đạo nên như thế nào?
Hành vi và thái độ cần phải có để có thể làm tốt công việc lãnh đạo.
“Đạo” và “Tầm” của nhà lãnh đạo.
Phần 5: Kỹ năng lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp hiệu quả
Quản trị chiến lược.
Quản trị nguồn nhân lực.
Phong cách và nghệ thuật lãnh đạo.
Quản trị marketing, thương hiệu