Lịch khai giảng
Địa điểm học Học phí Khai giảng Thông tin khác
548-550 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng. Điện thoại: (0511) 3760 848 - Hotline: 0913 125 545 - Website: www.eurasia.vn Liên hệ Thường xuyên
Giới thiệu chương trình học

 

Tiếng Anh thuyết trình sẽ cung cấp cho người học kỹ thuật và ngôn ngữ để giúp họ thuyết trình một cách hiệu quả bằng tiếng Anh.
 
Tiếng Anh thuyết trình có sáu bài, bao gồm  ngôn ngữ và các kỹ năng liên quan đến mỗi giai đoạn của một buổi thuyết trình.
 
Các chủ đề có liên quan khác cũng được đề cập đến, chẳng hạn như cách xử lý tình huống bị bối rối và tương tác với khán thính giả.
 
Mỗi bài sẽ bao gồm các trích đoạn thực thụ từ các buổi thuyết trình có các hoạt động lắng nghe, lấp đầy khoảng trống, và cả các bài tập để giúp cho học viên học tập và thực hành các cấu trúc và thành ngữ đặc trưng.
 
NỘI DUNG
 
 
LIÊN HỆ GHI DANH:

548-550 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: (84-511) 3760 848 Fax: (84-511) 3760 828 - Hotline: 0913 125 545

E-mail: eurasiaedu@gmail.com