Công nghệ thông tin

Láng Thượng, Hà Nội, Q.Đống Đa

ĐT: (04)37606352 - Website: http://www.uct.edu.vn

Đặt câu hỏi
avatar-default
Nhập câu hỏi của bạn...
icon-up-arrow
Xem thêm ↓

Link sponsor:

Chưa có giới thiệu của ngành này

Link sponsor:

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật giao thông Thi tuyển A 14.5
Kế toán Thi tuyển A 17.5
Khai thác vận tải Thi tuyển A 17.5
Kĩ thuật cơ khí Thi tuyển A 17.5
Kĩ thuật điện, điện tử Thi tuyển A 17.5
Kĩ thuật điện tử, truyền thông Thi tuyển A 17.5
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa Thi tuyển A 17.5
Kĩ thuật môi trường Thi tuyển A 16.5
Kĩ thuật xây dựng Thi tuyển A 17.5
Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông Thi tuyển A 17.5
Kinh tế Thi tuyển A 17.5
Kinh tế vận tải Thi tuyển A 17.5
Kinh tế xây dựng Thi tuyển A 17.5
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A 17.5