Công nghệ thông tin

Láng Thượng, Hà Nội, Q.Đống Đa

ĐT: (04)37606352 - Website: http://www.uct.edu.vn

Đặt câu hỏi
avatar-default
Nhập câu hỏi của bạn...
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Chưa có giới thiệu của ngành này
NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật giao thông Thi tuyển A 14.5
Kế toán Thi tuyển A 17.5
Khai thác vận tải Thi tuyển A 17.5
Kĩ thuật cơ khí Thi tuyển A 17.5
Kĩ thuật điện, điện tử Thi tuyển A 17.5
Kĩ thuật điện tử, truyền thông Thi tuyển A 17.5
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa Thi tuyển A 17.5
Kĩ thuật môi trường Thi tuyển A 16.5
Kĩ thuật xây dựng Thi tuyển A 17.5
Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông Thi tuyển A 17.5
Kinh tế Thi tuyển A 17.5
Kinh tế vận tải Thi tuyển A 17.5
Kinh tế xây dựng Thi tuyển A 17.5
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A 17.5