Công nghệ thông tin

227, Nguyễn Văn Cừ, TP.HCM, Q.5

Điện thoại: (08) 3835 4394 - Website: www.hcmus.edu.vn - Email: ph-tochuc-hc@hcmus.edu.vn

Đặt câu hỏi
avatar-default
Nhập câu hỏi của bạn...
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Chưa có giới thiệu của ngành này
NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kỹ thuật môi trường Thi tuyển A, B 20, 20
Công nghệ sinh học Thi tuyển A, B 22, 22.5
Công nghệ thông tin Thi tuyển A, A1 20.5, 20.5
Địa chất học Thi tuyển A, B 17.5, 20.5
Hóa học Thi tuyển A, B 21, 23
Khoa học môi trường Thi tuyển A, B 19.5, 20
Khoa học vật liệu Thi tuyển A, B 17, 20.5
Kỹ thuật điện tử, truyền thông Thi tuyển A, A1 19.5, 19.5
Kỹ thuật hạt nhân Thi tuyển A 22.5
Sinh học Thi tuyển B 17.5
Toán học Thi tuyển A, A1 18.5, 18.5
Vật lý học Thi tuyển A, A1 17, 17