Công nghệ thông tin

227, Nguyễn Văn Cừ, TP.HCM, Q.5

Điện thoại: (08) 3835 4394 - Website: www.hcmus.edu.vn - Email: ph-tochuc-hc@hcmus.edu.vn

Đặt câu hỏi
avatar-default
Nhập câu hỏi của bạn...
icon-up-arrow
Xem thêm ↓

Link sponsor:

Chưa có giới thiệu của ngành này

Link sponsor:

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kỹ thuật môi trường Thi tuyển A, B 20, 20
Công nghệ sinh học Thi tuyển A, B 22, 22.5
Công nghệ thông tin Thi tuyển A, A1 20.5, 20.5
Địa chất học Thi tuyển A, B 17.5, 20.5
Hóa học Thi tuyển A, B 21, 23
Khoa học môi trường Thi tuyển A, B 19.5, 20
Khoa học vật liệu Thi tuyển A, B 17, 20.5
Kỹ thuật điện tử, truyền thông Thi tuyển A, A1 19.5, 19.5
Kỹ thuật hạt nhân Thi tuyển A 22.5
Sinh học Thi tuyển B 17.5
Toán học Thi tuyển A, A1 18.5, 18.5
Vật lý học Thi tuyển A, A1 17, 17