Sư phạm tiếng Anh

Đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, Q.Cầu Giấy

Website: www.ulis.vnu.edu.vn - ĐT: (04) 37547269, 37548111

Đặt câu hỏi
avatar-default
Nhập câu hỏi của bạn...
icon-up-arrow
Xem thêm ↓

Link sponsor:

Chưa có giới thiệu của ngành này

Link sponsor:

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Ngôn ngữ Ả Rập Thi tuyển D1 -
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D1 30
Ngôn ngữ Đức Thi tuyển D1, D5 24, 24
Ngôn ngữ Hàn Quốc Thi tuyển D1 28
Ngôn ngữ Nga Thi tuyển D1, D2 24, 24
Ngôn ngữ Nhật Thi tuyển D1, D6 29.5, 29.5
Ngôn ngữ Pháp Thi tuyển D1, D3 25.5, 25.5
Ngôn ngữ Trung Quốc Thi tuyển D1, D4 28, 28
Sư phạm Tiếng Đức Thi tuyển D1, D5 -, -
Sư phạm Tiếng Nga Thi tuyển D1, D2 24, 24
Sư phạm Tiếng Nhật Thi tuyển D1, D6 29.5, 29.5
Sư phạm Tiếng Pháp Thi tuyển D1, D3 24, 24
Sư phạm Tiếng Trung Quốc Thi tuyển D1, D4 24, 24