Công nghệ điện ảnh - truyền hình

215 Điện Biên Phủ, phường 15, TP.HCM, Q.Bình Thạnh

Điện thoại: (08) 3811 9837 - Email : dhhongbang@hbu.edu.vn - Website: http://www.hbu.edu.vn

Đặt câu hỏi
avatar-default
Nhập câu hỏi của bạn...
icon-up-arrow
Xem thêm ↓

Link sponsor:

Thiết kế mỹ thuật điện ảnh, sân khấu, truyền hình / Thiết kế phim hoạt hình Manga Nhật, Cartoon Mỹ - 3D.

Link sponsor:

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ thông tin Thi tuyển A, A1, D 13, 13, 13.5
Đông Nam Á học Thi tuyển C, D 14, 13.5
Giáo dục thể chất Thi tuyển T 13
Hàn Quốc học Thi tuyển C, D 14, 13.5
Khoa học môi trường Thi tuyển A, A1, B 13, 13, 14
Kiến trúc Thi tuyển V 16
Kinh tế Thi tuyển A, A1, D 13, 13, 13.5
Kỹ thuật công trình xây dựng Thi tuyển A, A1 13, 13
Kỹ thuật điện , điện tử Thi tuyển A, A1 13, 13
Kỹ thuật điện tử, truyền thông Thi tuyển A, A1 13, 13
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Thi tuyển A, A1 13, 13
Kỹ thuật y học Thi tuyển B 14
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D 13.5
Ngôn ngữ Pháp Thi tuyển D 13.5
Nhật Bản học Thi tuyển C, D 14, 13.5
Quan hệ Quốc tế Thi tuyển A, A1, D 13, 13, 13.5
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A, A1, D 13, 13, 13.5
Tài chính - Ngân hàng Thi tuyển A, A1, D 13, 13, 13.5
Thiết kế công nghiệp Thi tuyển H, V 16, 16
Thiết kế đồ họa Thi tuyển H, V 16, 16
Thiết kế thời trang Thi tuyển H, V 16, 16
Trung Quốc học Thi tuyển C, D 14, 13.5
Truyền thông đa phương tiện Thi tuyển C, D 14, 13.5
Việt Nam học Thi tuyển C, D 14, 13.5
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kỹ thuật xây dựng Thi tuyển A, A1 10, 10
Công nghệ thông tin Thi tuyển A, A1, D 10, 10, 10
Điều dưỡng Thi tuyển B 11
Kế toán Thi tuyển A, A1, D 10, 10, 10
Khoa học môi trường Thi tuyển A, A1, B 10, 10, 11
Kỹ thuật y học Thi tuyển B 11
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A, A1, D 10, 10, 10
Tài chính - Ngân hàng Thi tuyển A, A1, D 10, 10, 10
Truyền thông đa phương tiện Thi tuyển C, D 11, 10
Việt Nam học Thi tuyển C, D 11, 10