Khai thác vận tải

Số 189 Kinh Dương Vương, P.12, TP.HCM, Q.6

ĐT: (08) 3 8 750 592 - Email: thuonggt3@yahoo.com.vn - Website: www.hcmct3.edu.vn

Đặt câu hỏi
avatar-default
Nhập câu hỏi của bạn...
icon-up-arrow
Xem thêm ↓

Link sponsor:

Chưa có giới thiệu của ngành này

Link sponsor:

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng Thi tuyển A 10
Công nghệ kĩ thuật giao thông Thi tuyển A 10
Công nghệ kĩ thuật ô tô Thi tuyển A 10
Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây dựng Thi tuyển A 10
Kế toán Thi tuyển A 10
Quản lí xây dựng Thi tuyển A 10
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A 10
Tài chính - Ngân hàng Thi tuyển A 10
Tin học ứng dụng Thi tuyển A 10
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo Xét tuyển
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển
Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công trình Xét tuyển
Tin học ứng dụng Xét tuyển
Xây dựng cầu đường Xét tuyển
Xây dựng dân dụng và công nghiệp Xét tuyển