Hệ thống thông tin văn phòng

27 Trần Thị Kỷ, thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, Bình Định, H.An Nhơn
Điện thoại: (056) 3 836 845 - Email: tcktkt.binhdinh@moet.edu.vn - Website: www.trungcapktktbinhdinh.edu.vn

 

Đặt câu hỏi
avatar-default
Nhập câu hỏi của bạn...
icon-up-arrow
Xem thêm ↓

Link sponsor:

Chưa có giới thiệu của ngành này

Link sponsor:

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Chăn nuôi thú y Xét tuyển
Hành chính văn thư Xét tuyển
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển
Khuyến nông lâm Xét tuyển
Quản lý đất đai Xét tuyển
Quản lý doanh nghiệp Xét tuyển
Quản lý và kinh doanh du lịch Xét tuyển
Thống kê Xét tuyển
Trồng trọt Xét tuyển