Sư phạm mầm non

126 Lê Thánh Tôn, Gia Lai, TP.Pleiku

ĐT: (059) 3877365 - Website: cdsp.gialai.edu.vn

Đặt câu hỏi
avatar-default
Nhập câu hỏi của bạn...
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Chưa có giới thiệu của ngành này
NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ thông tin A, A1 10, 10
Giáo dục Mầm non M 14
Giáo dục thể chất T 10
Giáo dục Tiểu học A, A1, C 13, 13, 13
Quản trị văn phòng C, D1 11, 10
Sư phạm Âm nhạc N 10
Sư phạm công nghệ
Sư phạm Địa lí C 11
Sư phạm Mỹ thuật H 10
Sư phạm Ngữ văn C 11
Sư phạm Sinh học B 11
Sư phạm Tiếng Anh D1 10
Sư phạm Toán học A, A1 11, 11
Sư phạm Vật lý A, A1 10, 10
Tiếng Anh A1, D1 10, 10
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển -
Kế toán hành chính sự nghiệp Xét tuyển -