Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang
Số 217 Chu Văn An, phường An Hòa, TP.Rạch Giá, Kiên Giang

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

Số 217 Chu Văn An, phường An Hòa, Tp Rạch Giá – Kiên Giang.

Điện Thoại: (077) 3 811 840,  380 212

Email: kgccweb@gmail.com

Website:  http://www.kgcc.edu.vn

Giới thiệu

 

Sứ mệnh:

 

“Giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương và khu vực, chuyển giao khoa học công nghệ vì sự phát triển cộng đồng”.

 

Tầm nhìn:

 

“Không ngừng nâng cao chất lượng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển tư duy sáng tạo rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập vì sự phát triển cộng đồng. Xây dựng thương hiệu “Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang” có uy tín, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước”.

 

wwwedunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Chăn nuôi Xét tuyển A, B 8.5, 9.5
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Xét tuyển A, A1 10, 10
Công nghệ thực phẩm Xét tuyển A, B 8.5, 9.5
Kế toán Xét tuyển A, A1 10, 10
Nuôi trồng thuỷ sản Xét tuyển A, B 8.5, 9.5
Quản trị kinh doanh Xét tuyển A, A1 10, 10
Tài chính – Ngân hàng Xét tuyển A, A1 10, 10
Tiếng Anh Xét tuyển D1 8.5
Tin học ứng dụng Xét tuyển A, A1 10, 10
Truyền thông và mạng máy tính Xét tuyển A, A1 10, 10
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản Xét tuyển -
Công nghệ kỹ thuật môi trường Xét tuyển -
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển -
Kế toán hành chính sự nghiệp Xét tuyển -
Pháp luật Xét tuyển -
Tài chính - Ngân hàng Xét tuyển -
Tin học ứng dụng Xét tuyển -