Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Phường Hòa Qúy, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt- Hàn

Phường Hòa Qúy ,Quận Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng
Tel: (0511) 3 962 962
Email:webmaster@viethanit.edu.vn
Website:http://viethanit.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu

 

Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn là trường đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông ở trình độ cao đẳng, có chất lượng cao ngang tầm với trình độ cao đẳng của các nước trong khu vực và quốc tế; đáp ứng nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông cho các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và cả nước; đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

 

Với phương châm “Không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo tiên tiến, cải tiến công tác quản lý, cải tiến chương trình đào tạo, cải tiến và tăng cường công tác quản lý giáo dục sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học”.

 

Đào tạo đội ngũ cán bộ viên chức và giảng viên có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt để đáp ứng lộ trình nâng cấp trường thành trường đại học.

 

Làm việc có chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch, luôn tạo cơ hội để mọi thành viên của nhà trường phát huy năng lực công tác của mình và tạo dựng nhận thức “Học tập suốt đời” cho sinh viên. Đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành.

 

Triển khai Chỉ thị 296/CT-TTg, ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về “Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012”, “Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân” theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD – ĐT và “Cam kết chất lượng giáo dục đào tạo của trường với chuẩn đầu ra” theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1/11/2007 ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo trường Cao đẳng.

 

Xây dựng nhà trường có môi trường xanh, sạch đẹp, trường học thân thiện, thực sự là điểm tựa cho sinh viên.

 

Duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

 

Năm học 2007- 2008 Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt- Hàn chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên theo hình thức xét tuyển. Với chỉ tiêu tuyển sinh là 720 sinh viên cho 4 ngành gồm 08 chuyên ngành đào tạo: Lập trình máy tính, Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính, Đồ họa máy tính, Thiết kế Kiến trúc điện toán, Quản trị thông tin Marketing, Thương mại điện tử, Quảng cáo và Quan hệ cộng đồng.

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt- Hàn thực sự trở thành Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của khu vực Miền Trung, Tây Nguyên.

 

WWW.Edunet.com.vn

Nguồn: Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt- Hàn

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông Thi tuyển A, A1 10, 10
Công nghệ kĩ thuật kiến trúc Thi tuyển A, A1, V 10, 10, 10
Khoa học máy tính Thi tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Marketing Thi tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Thiết kế đồ họa Thi tuyển A, A1, H, V 10, 10, 10, 10