Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội
Trường Cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội
Xã Đông Xuân, H.Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: (04) 3884 3325 - Email: hncte@hncte.edu.vn - Website: www.hncte.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu

 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập theo quyết định số 3828/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở hợp nhất Trường Trung học Nghiệp vụ I với trường Trung học Lương thực thực phẩm và Vật tư nông nghiệp.

 

Nhiệm vụ, ngành nghề và quy mô đào tạo:

- Đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và dạy nghề ngắn hạn.

 

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh và của người lao động.

 

- Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ liên quan đến các nội dung đào tạo của Trường và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào phục vụ sản xuất, thực hiện đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuât nhằm nâng cao chât lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất, kinh doanh.

 

- Liên kết hợp tác với các tổ chức: cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong nước và ngoài nước để tổ chức đào đạo và kết hợp đào tạo với nghiên cứu, xản suất, nâng cao chất lượng đào tạo và tăng nguồn thu cho nhà trường.

 

- Quản lý tổ chức, viên chức và tài sản của Trường theo phân cấp của Bộ và quy định của nhà nước.

 

Ngành, nghề đào tạo:

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng và trình độ trung học chuyên nghiệp:

- Đào tạo trình độ cao đẳng: Trường được đào tạo các ngành theo Điều 2, Quyết định số 3828/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 và theo quy định về thủ tục mở ngành đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp: Trường được tiếp tục đào tạo các ngành và chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền cho phép.

 

Các nghề đào tạo:

- Đào tạo cao đẳng nghề: Trường được phép đăng ký đào tạo các nghề trình độ cao đẳng nghề theo thủ tục quy định kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đào tạo trung cấp nghề: Trường được tiếp tục đào tạo các nghề trình độ trung cấp nghề đã được cấp co thẩm quyền cho phép.

- Trường được mở ngành, nghề đào tạo mới khi có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội duyệt theo quy chế hiện hành.

 

Quy mô đào tạo: Quy mô đào tạo chính quy các ngành, nghề của Trường từ 4.500 đến 5.000 sinh viên, học sinh.

 

Sứ mệnh, tầm nhìn:

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nhệ, hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ,trong đó lấy đào tạo nhân lực các lĩnh vực công nghệ, kinh tế nông lâm nghiệp là trọng điểm.

 

Trường Cao Đẳng và Kinh Tế Hà Nội đào tạo đa cấp, đa ngành trọng điểm quốc gia có thương hiệu rộng rãi trong cả nước, trong khu vực và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, Trường có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để có thể phát triển thành một trường đại học.
 

Mục tiêu:

Đổi mới cơ bản và toàn diện đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của cán bộ, giáo viên nhà trường cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi cho người học để không ngừng nâng cao chất lượng học tập với kỹ năng tiên tiến hiện đại và những kiến thức để tiến htaan lập nghiệp; phấn đấu trở thành trường cao điểm quốc gia và chuẩn bị các điều kiện để có thể phát triển thành một trường đại học; phát triển thương hiệu của trường rộng rãi trong nước, khu vực và quốc tế.
 

Trải qua quá trình xây dựng và thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nhà trường đã đào tạo hơn 35.000 kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ trung cấp và công nhân kỹ thuật, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và thi nâng bậc cho hơn 4.000 học sinh, công nhân. Nhà trường đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

 

Nhà trường luôn được được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ chủ quản trước đây công nhận là Trường tiên tiến xuất sắc. Được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, Bằng khen và cờ thi đua.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Xét tuyển A, A1 10, 10
Công nghệ kỹ thuật ô tô Xét tuyển A, A1 10, 10
Công nghệ thông tin Xét tuyển A, A1 10, 10
Công nghệ thực phẩm Xét tuyển A, A1, B 10, 10, 11
Kế toán Xét tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Bảo trì và sửa chữa ô tô Xét tuyển
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản lương thực Xét tuyển
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm Xét tuyển
Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm Xét tuyển
Điện công nghiệp và dân dụng Xét tuyển
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển
Kinh doanh thương mại và dịch vụ Xét tuyển
Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ xã hội Xét tuyển
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp Xét tuyển
Tài chính xã, phường, thị trấn Xét tuyển
Thống kê Xét tuyển
Tin học ứng dụng Xét tuyển