Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm
Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm
Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân, TP.Việt Trì, Phú Thọ

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm.

Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân - Tp Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (210) 3 849 674 - Fax: (210) 3 846 331      
Email: caodangtp@caodangthucpham.edu.vn

Website: www.caodangthucpham.edu.vn
 

Link sponsor:

Giới thiệu

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm được thành lập trên cơ sở Trường trung học kỹ thuật công nghiệp thực phẩm Trường Trung học kỹ thuật công nghiệp thực phẩm được thành lập tháng 5/1967 theo Quyết định số 446/CNn-TCCB của Bộ trưởng Bộ công nghiệp nhẹ.

 

Tiền thân của Trường là ngành thực phẩm và phân tích thực phẩm của Trường Trung học kỹ thuật công nghiệp nhẹ Hà Bắc.

 

Hơn 1/3 thế kỷ, qua 5 lần tách nhập trực thuộc các Bộ chủ quán khác nhau. Sau 2 lần đổi tên Trường. Nhà trường đã và đang đào tạo được 45 khóa học. Học sinh từ Gia Lai Kon Tum, Quảng Nam Đà Nẵng trở ra các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Phục vụ cho các Xí nghiệp chế biến Lương thực, thực phẩm trung ương và địa phương. Học sinh ra trường phục vụ cho các Xí nghiệp thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam; Liên Hiệp mía đường; Liên hiệp Rượu bia; Các xí nghiệp bánh mứt kẹo Trung ương, địa phương; Các Sở công nghiệp và thủ công nghiệp Quảng Ninh, Hà Bắc, Vĩnh Phú, Hà Giang, Hà Nội, Tuyên Quang

 

Trường hiện đóng tại Phường Tân Dân-Thành phố Việt Trì-Tỉnh Phú Thọ. Trên 40 năm xây dựng và phát triển Trường đã đào tạo cho xã hội hàng chục ngàn cán bộ kỹ thuật Trung cấp và công nhân kỹ thuật.

 

Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp thực phẩm đào tạo đa bậc học và đa ngành nghề cho ngành công nghiệp chế biến lương thực phẩm phục vụ cho nền kinh tế của đất nước nói chung. Quy mô Nhà trường ngày càng mở rộng. Hiện nay Nhà trường là một cơ sở đào tạo có uy tín của các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

 

Chức năng

 

Trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm là cơ sở đào tạo công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường có chức năng đào tạo cán bộ kỹ thuật hệ Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề. Đồng thời là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học phục vụ cho sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế của ngành và xã hội.Trường chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Bộ Công Thương, sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hoạt động theo điều lệ trường Cao đẳng công lập ban hành kèm theo quyết định số: 56/2003/QĐ-BGD & ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Nhiệm vụ:

 

Đào tạo cán bộ kỹ thuật hệ Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, có sức khỏe, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội.

 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức theo yêu cầu của Bộ Công thương.

 

Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ.

Liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và các đơn vị sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.

 

Quản lý sử dụng và khai thác có hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên, cơ sở vật chất tài sản các nguồn vốn nhà nước giao, đảm bảo đời sống, giữ gìn trật tự an ninh an toàn xã hội trong nhà trường và địa phương.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm

Link sponsor: