Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Hà Nội
Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Hà Nội
Khu E, Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Website: www.hcet.edu.vn - ĐT: (04) 3557 7500 - 3557 7501 - Email: contact@hcet.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu


Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội là trường đa ngành, đa cấp, đa hệ về kinh tế và kỹ thuật có chức năng: Đào tạo và bồi dưỡng  trình độ cao đẳng chính quy, cao đẳng nghề; trung học chuyên nghiệp, kỹ thuật viên; Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuất phục vụ phát triển kinh tế -  xã hội.


Trường luôn thực hiện nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác tuyển sinh, dạy và học. Tăng cường công tác quản lý sâu sát, hiệu quả về mọi mặt; Không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giảng dạy; Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo là biện pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng tốt nhất nhu cầu nguồn nhân lực có kiên thức vũng tay nghề giỏi, của mọi thành phần kinh tế, mọi loại hình doanh nghiệp.Nhiệm vụ của trường:

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng chính quy các chuyên ngành Kinh tế- Kỹ thuật được phép.

-  Đào tạo tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề các chuyên ngành Kinh tế và kỹ thuật được phép.

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trung cấp chuyên nghiệp các chuyên ngành Kinh tế và kỹ thuật được phép.

- Liên kết đào tạo với các trường Đại học đào tạo liên thông từ trung cấp, Cao dẳng lên Đại học hệ chính quy, liên kết đào tạo bậc Đại học hệ vừa học vừa làm.

- Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội;

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.


www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội

 

 

 

Link sponsor: